Başlangıç » Nedir » İllerin idaresi

İllerin idaresi

Posted by: Ne Nedir 16 Mart 2010 Yorum Yaz

İllerin idaresi Siyaset
İllerin idaresi 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, il ve ilçelerin kurulması, kaldırılması, adlarının değiştirilmesi kanunla olur. Aynı yasanın 3’üncü maddesine
göre; illerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre, illerde lüzumu kadar teşkilat bulunur. Bu teşkilatın her birinin başında bulunanlar İl İdare Şube Başkanıdır.
Kaynak: Şener GÖNÜLAÇAR (MEB İç Denetim Birimi Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat” Ders Notları, Ankara, 2009.


2010-03-16