İnsani tüketim amaçlı su nedir, bu kapsamdaki sular nelerdir?

Beslenme
Beslenme

Orijinal haliyle ya da işlendikten sonra, dağıtım ağı, tanker, şişe veya kaplar ile tüketime sunulan içme, pişirme, gıda hazırlama ya da diğer ev­sel amaçlar için kullanılan bütün sular ile suyun kalitesinin, gıda madde­sinin nihai halinin sağlığa uygunluğunu etkilemeyeceği durumlarda insani tüketim amaçlı ürünlerin veya gıda maddelerinin imalatın­da, işlenmesinde, saklanmasında veya pazarlanmasında kullanılan bütün sulara denir. Bu kapsamdaki sular şun­lardır:

Kaynak Suyu: Jeolojik koşulları uygun jeolojik yapı­ların içinde doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından yeryüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usullerle çıkartılan ve filtrasyon (suda asılı kalan çözül­memiş partikülleri uzaklaştırmak) dışında herhangi bir kimyasal işlemden geçmemiş yeraltı sularına denir.

İçme Suyu: Jeolojik koşulları uygun jeolojik yapıların içinde doğal olarak oluşan, bir çıkış noktasından sürekli akan veya teknik usullerle çıkarılan ve Sağlık Bakanlığınca uygun görülen dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, saf­laştırma ve benzeri işlemler uygulanabilen yer altı sularına denir.

İçme-Kullanma Suyu: Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaçlar ile, gıda maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, saklanması ve pazarlanması amacıyla kullanılan, orijine bakılmaksızın, orijinal haliyle ya da arıtılmış olarak ister kaynağın­dan, isterse dağıtım ağından temin edilen ve mevzuatında belirtilen kim­yasal, mikrobiyolojik parametreleri uygun ve ticari amaçlı satışa arz edil­meyen sulara denir.

Kaynak: Dr. Dyt. Meltem Soylu, Sağlık Memuru Engin Alacahan, Uzm. Gıda Müh. Cengiz Kesici, “Gıda, Su ve Beslenme Konusunda Sık Sorulan Sorular (II)”, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Şubat – 2008.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...