12 Temmuz 2010

ISBN nasıl alınır?

ISBN işlemleri 2007 yılından itibaren Internet üzerinden yapılmaktadır.
Yayıncı Kaydı : Öncelikle materyali yayımlayacak olan yayıncı (yayının yasal haklarına sahip olan ve eserin üzerinde adı yayıncı olarak geçecek olan  kişi, kurum, kuruluş, vakıf, dernek vb.) kaydının yapılması gerekmektedir. www.isbnturkiye.gov.tr (www.earsiv.net) adresinden sayfaya erişilerek yayımcı başvuru işleminin yapılması gerekmektedir. Yayımcı bölümünün Yeni başvuru kısmı seçilmelidir. Yayımcı türü seçilerek, yayımcı bilgileri doldurulmalı ve kaydedildikten sonra çıktısı alınmalı ve aslı yayıncı türüne göre istenen belgelerin örnekleri ile birlikte ISBN Türkiye Ajansına (elden, posta ya da kargo ile) gönderilmelidir. Belgeleri Ajansa gelen yayıncılarımızın (herhangi bir sorun yok ise) bilgileri onaylanır. Internet üzerinden işlem yapabilmeleri için gerekli üye no ve şifreleri kayıtlarında belirtilmiş olan e-posta adresine (yazışmaların sorunsuz olarak e-posta ile yapılabilmesi için kurum e-postalarınızı ya da ücretli e-postalarınızı kullanmanız önerilir.) program tarafından otomatik olarak gönderilir.
Yayımcı başvurularına ait belgeler, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Ajansımıza ulaşması gerekmektedir. 15 gün içinde belgeleri Ajansa gelmeyen yayıncılara ait bilgiler program tarafından otomatik olarak silinir.
Şahıs yayıncılarımız, yalnızca yayımcı bilgi formunun çıktısını alarak imzalı olarak Ajansa iletmek zorundadırlar.
Bir kitap yayınlayacak şahıs yayıncılarımız, yayıncı bilgi formu ve materyal formunun çıktılarının her ikisini de imzalı olarak Ajansımıza iletmek zorundadırlar. Bir kitap yayınlayan şahıs yayıncılarımıza üye no ve şifre verilmemektedir.
Daha önce ISBN almış olan yayıncılarımız, yeni yayımcı başvurusu yapmadan, e-posta (isbn@kultur.gov.tr) adresimize yayıncı adının ve daha önce alınan ISBN’ in yazılı olduğu ve ne istediklerini açık olarak belirten bir e-posta gönderdiklerinde kendilerine e-posta ile cevap verilecektir.
Materyal Kaydı : Üye no ve şifreleri tarafına ulaşan yayıncılarımız, yayınlayacakları materyale ait bilgileri sisteme girmeleri gerekmektedir. Bunun için; www.isbnturkiye.gov.tr adresinden sisteme erişen yayıncılarımız, üye no ve şifrelerini yazarak sisteme girmeleri gerekmektedir. Sayfa yayıncının adı ile açılacaktır. Açılan sayfada bulunan Yeni Materyal Başvurusu seçilerek yayınlanacak eserle ilgili doğru bilgiler sisteme girilmelidir. İki sayfalık materyal bilgi formu doldurularak kaydedilmeli ve verilerin Ajansa ulaşması sağlanmalıdır.
ISBN ataması : Yayınlanacak materyallerle ilgili bilgiler sisteme kaydedildiğinde ISBN Türkiye Ajansı çalışanları, geliş sırasına göre  kontrolleri (ve gerektiğinde düzeltmeleri) yaparak eserlere ISBN ataması yapılır.  ISBN ataması yapılan yayınlara ait bilgiler program tarafından otomatik olarak yayıncının e-posta adresine gönderilir. Yayıncılarımız ISBN’ leri e-postalarından ve ISBN sisteminden (yayınlarım bölümünden) görebilirler. Ajansa yapılan başvurulara (aşırı bir yoğunluk ve sorun olmadığı takdirde) aynı gün içinde ISBN ataması yapılır.
Her hangi bir sorundan dolayı ISBN ataması yapılmayan yayınlarla ilgili olarak, formu dolduran kişiye e-posta atılarak sorun bildirilir ve yayının notlar bölümüne sorunla ilgili uyarı eklenir.
ISBN ataması yapılan yayınların, bilgilerinin ve basılıp basılmadığının kontrolünün yapılabilmesi için bir örneğinin ve materyal formunun çıktısının kaşeli ve imzalı olarak Ajansa gönderilmesi gerekmektedir.
Share

Beğenebilirsiniz...