Başlangıç » Nedir » Kaç çeşit toplantı vardır?

Kaç çeşit toplantı vardır?

Posted by: Ahmet BAĞIŞ 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Kaç çeşit toplantı vardır? Kalite

11 çeşit. Bunlar;
Kurul Toplantısı: Tüzel kişiliğe sahip özel ve tüzel örgütlerde demokratik karar alma yöntemidir.
Koordinasyon Toplantısı: Örgütler arası iletişim
Komisyon Toplantısı: Uzman kişiler arasında kendilerine verilen bir konuyu görüşmek.
Emir Toplantısı: Astlara talimat verme, görev verme
Bilgilendirme Toplantısı: Kaynaktan alıcıya bilgi akışı
Danışma Toplantısı: Bilgi alışverişi
Sorun Çözme Toplantısı: Örgütte sorunları tartışma
Eğitici Toplantı: Katılanlara davranış kazandırma
Yönlendirici Toplantı: Astları belli amaçlara yönlendirme
Mesleki Toplantı: Aynı uzmanlık alanında karar alma
Pazarlık Toplantısı: Karşılıklı çıkarlar için anlaşma
Kaynak: Bekir ERDOĞAN (MEB Personel Genel Md. Yrd.), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Toplantı ve Zaman Yönetimi” Ders Notları, Ankara, 2009.2010-07-12