Başlangıç » Nedir » Karar Birimi (Decision Making Units) nedir?

Karar Birimi (Decision Making Units) nedir?

Posted by: Ne Nedir 5 Eylül 2010 Yorum Yaz

Karar Birimi (Decision Making Units) nedir? Kontrol Üretim Planlama
Veri Zarflama Analizi yönteminde, birtakım girdileri birtakım çıktılara dönüştürmekten sorumlu işletme veya ekonomik kuruluşlar. Bu tanıma, şirketler, organizasyonlar, şirket içerisindeki departmanlar, hükümet programları, hatta şehirler dahil edilebilmektedirler.
Kaynak: “Verimlilik Terimleri Sözlüğü”, Milli Prodüktivite Merkezi Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 04/05/2010.2010-09-05