Başlangıç » Nedir » Kinematik nedir?

Kinematik nedir?

Posted by: Ne Nedir 23 Nisan 2011 Yorum Yaz

Kinematik nedir? Fizik
Kinematik, cisimlerin kütleleri ve cisme etkiyen kuvvetler ele alınmadan onların sadece hareketleri incelenir. Burada sadece zaman ile alınan yol arasındaki ilişkiyi veren hareket denkleminin kurulmasına çalışılır.
Kinematik, belli bir zaman sonundaki bir cismin konumunu araştırıldığından, iki temel fiziksel büyüklüğe ihtiyaç duyulur. Bunlardan biri zaman birimi diğeri de uzunluk birimidir. SI birim sistemine göre, zaman birimi s (saniye) ve uzunluk birimi m (metre)dir.
Kaynak: İsimsiz, “Bölüm I.2. Dinamik-Kinematik – Tek Boyutta Hareket”, sciart.karaelmas.edu.tr, Erişim Tarihi: 09/04/2011.2011-04-23