Başlangıç » Nedir » Kuranda isimleri geçen Peygamberler kimlerdir?

Kuranda isimleri geçen Peygamberler kimlerdir?

Posted by: Sedat Aslan 12 Şubat 2011 Yorum Yaz

Kuranda isimleri geçen Peygamberler kimlerdir? İlahiyat
Kur'an'da yirmi beş Peygamberin adı geçer:
Âdem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lût, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Eyyüb, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elyase, Zülkifl, Yunus, Zekerriya, Yahya, İsa, Muhammed  (sallallahu aleyhi ve sellem). Bunlardan başka Kur'an-ı Kerimde adları geçen Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn isimli üç zat daha vardır ki, bunların Peygamber veya velî oldukları ihtilaflıdır. Bunların da pek büyük kimseler olduğuna şüphe yoktur.
Kaynak: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali.2011-02-12