Başlangıç » Nedir » Limanlarda atık yönetimi planları nasıl hazırlanmakta ve Türkiye’de hangi limanlarzda atık alım tesisleri bulunmaktadır?

Limanlarda atık yönetimi planları nasıl hazırlanmakta ve Türkiye’de hangi limanlarzda atık alım tesisleri bulunmaktadır?

Posted by: Ne Nedir 6 Ocak 2010 Yorum Yaz

Limanlarda atık yönetimi planları nasıl hazırlanmakta ve Türkiye’de hangi limanlarzda atık alım tesisleri bulunmaktadır? Denizcilik
Bilindiği üzere, 26 Aralık 2004 tarih ve 25682 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin 14 üncü Maddesine göre Atık Kabul Tesisleri ile Atık Toplama Gemilerine Lisans Belgesi verilmesi işlemleri Çevre ve Orman Bakanlığı ile ilgili Valiliklerce yapılmaktadır. Liman işletici kuruluşlara söz konusu atık toplama lisansları verilirken liman işletici kuruluşlar tarafından hazırlanan atık yönetim planlarının onaylanması Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Denizcilik Müsteşarlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.2010-01-06