Başlangıç » Nedir » Makale Nedir?

Makale Nedir?

Posted by: Ne Nedir 17 Nisan 2018 Yorum Yaz

Makale Nedir? Dil Bilgisi

Bilim, fen konularıyla siyasî, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısı.


2018-04-17

Makale nedir?

Posted by: Ne Nedir 11 Kasım 2010 Yorum Yaz

Makale nedir? Edebiyat
Makale; belirli bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı türüne denir. Gazete, dergi ve internette yayınlanır. Ayrıca herhangi gerçeği açıklığa kavuşturmak, bir konuda görüş ve tezler ortaya koymak ve bir hipotezi savunmak, desteklemek için yazılmış olan yazılara da makale denir.
Bir başka ifade ile makale; bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara makale denir.


2010-11-11