Başlangıç » Nedir » Mantık’ın ilkeleri nelerdir?

Mantık’ın ilkeleri nelerdir?

Posted by: Neslihan İpek 30 Mart 2010 Yorum Yaz

Mantık’ın ilkeleri nelerdir? Mantık
Özdeşlik ilkesi: Bir şey neyse odur. Bir şeyin kendisi olduğunu ifade eder. A, A’dır. Örnek: Ağaç, ağaçtır. Sembolik olarak p, p şeklinde gösterilir.
Çelişmezlik ilkesi: Bir şey aynı anda hem kendisi hem de kendisi olmayan olamaz. Örnek: İnsan hem insan hem de insan olmayan olamaz. A, hem A hem de ~A olamaz. Sembolik olarak ~(p L ~p) şeklinde gösterilir.
Üçüncü halin imkansızlığı: Bir şey ya kendisidir veya kendisi olmayandır. Örnek : Canlı, ya canlıdır veya canlı olmayandır. A ya A’dır veya ~A’dır. Sembolik olarak (p V ~p) şeklinde gösterilir.
Yeter – sebep ilkesi: Bir şeyin olması için bir sebep tek başına yeterli oluyorsa bu, yeter sebeptir. Örnek: Sabahın olması için güneşin doğması yeterlidir. (p « q) şeklinde sembolik olarak gösterilebilir.


2010-03-30