Başlangıç » Nedir » Matematik öğretiminin amaçları

Matematik öğretiminin amaçları

Posted by: Ne Nedir 5 Eylül 2010 Yorum Yaz

Matematik öğretiminin amaçları Matematik
Matematik öğretiminin amacı genel olarak şöyle ifade edilebilir. Kişiye günlük hayatın
gerektirdiği matematik bilgi ve becerileri kazandırmak, ona problem çözmeyi öğretmek ve olayları problem çözme atmosferi içinde ele alan bir düşünme biçimi kazandırmaktır.
İnsanın çevresi geometrik eşya ve yapılarla kuşatılmıştır. Kullanılan eşyaların tamamı çok çeşitli geometrik cisimlerin yalın ya da bileşik halleridir. Bunları tanımak, insan hayatının her anında sıkça yer alan ölçü aletlerini kullanmak ve elde edilen sonuçları yorumlamak temel matematik beceriler gerektirir. Televizyon ya da gazete haberlerindeki sayısal verileri ya da grafikleri anlamak yine bazı temel matematik
bilgi ve beceriler sayesinde olur. İnsan, hayatında sıkça bir şeyleri karşılaştırma daha iyi ve daha uygun olanı seçme durumunda kalır. Karşılaştırma varlıkların nitel ve nicel özellikleri üzerinde yapıldığı için karşılaştırmada da temel matematik bilgilerden yararlanılır. Problem çözmeyi öğrenme ve olayları problem çözme yaklaşımı içinde ele alma amacı da şöyle açıklanabilir. Bu yaklaşım, insanın çevresinde olup bitenleri anlaması, olayların nedenleri ve sonuçları arasındaki ilişkileri görmesi, bunlardan faydalanmasını sağlayacak bir düşünme biçimi geliştirmesini sağlar. Bu durum yaygın
bir deyimle muhakeme etme olarak ta bilinir. Burada sözü edilen problem çözme yaklaşımının dört temel aşaması vardır. Bunlar;
· Kişinin bir güçlükle karşılaşması halinde, bu güçlüğün kaynaklarını görme ve güçlüğü yalın olarak ortaya koyma,
Güçlüğü ortadan kaldırabilmek için kullanılacak olan stratejileri seçme ve planlama,
Bu stratejileri kullanarak güçlüğü giderme ve çözümü değerlendirmedir.
(Nasıl çözüldü? Başka çözüm yolu var mı? Çözüm bekleneni tam olarak vermekte midir? Güçlüğün değişik koşullar altında ortaya çıkması halinde çözüm nasıl yapılır?)
Matematiğin burada açıklanan genel amacına ulaşması, bilgi ve beceriler bakımından bir birikim gerektirir. Bu bakımdan her düzeydeki matematik öğretiminin amacı, öğrencilerin yaş ve sınıf düzeylerine uygun olarak çeşitlenme gösterir. Bu nedenle, sınıflara göre matematik öğretiminin amacı, öğrencilerin düzeylerine uygun gerekli matematik bilgi ve becerileri kazandırmak, bunların kullanıldığı yer ve durumları tanıtmak, kazanılan bilgi ve becerileri uygulayabileceği ortamlar hazırlamaktır. Böylece kişinin gerekli durumlarda bu birikimini kullanabilmesi mümkün olur.
Kaynak:Prof. Dr. Hüseyin Alkan, Yrd. Doç. Dr. Murat Altun; Editör: Prof. Dr. Aynur Özdaş, “Matematik Öğretimi”, Matematik Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1072, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 591, ISBN 975 – 492 – 825 – 8, 1998.


2010-09-05