Başlangıç » Nedir » Merkez Bankası neden finansal istikrar raporu yayımlamaktadır?

Merkez Bankası neden finansal istikrar raporu yayımlamaktadır?

Posted by: Ne Nedir 16 Mayıs 2010 Yorum Yaz

Merkez Bankası neden finansal istikrar raporu yayımlamaktadır? Bankacılık
Uluslararası alanda da görüldüğü üzere, merkez bankaları finansal istikrarın doğrudan ve etkin bir biçimde izlenmesi amacıyla yapılanmakta ve yeni analiz teknikleri geliştirme yönünde çalışmalarını sürdürmekte ve yayımladıkları Finansal İstikrar Raporları ile değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bu raporların yayımlanmasındaki amaç, tarafların bu konuda gerekli bilgilere ulaşmasının sağlanması ve bu yolla finansal istikrara katkıda bulunulmasıdır. Merkez Bankası da, bu anlayışla, finansal sistemi tehdit eden risk unsurlarını ve sistemin kırılganlıklarını izlemekte ve değerlendirmelerini yılda iki kez yayımladığı Finansal İstikrar Raporu yoluyla kamuoyu ile paylaşmaktadır.
Merkez Bankası, bu raporla mali piyasalarda istikrarsızlık yaratabilecek riskleri makro bazda değerlendirmekte ve bunların zamanında ve etkin yönetilebilmesi ile gerek yurt içi gerek uluslararası platformlarda finansal sisteme ilişkin daha sağlıklı değerlendirmeler yapılmasını sağlamak amacıyla görüş ve analizlerini kamuoyu ile paylaşmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası 2006 yılı başından itibaren açık enflasyon hedeflemesine geçmiştir. Bu rejimde kamuoyu ile karşılıklı etkileşimin ve bilgi paylaşımının artmasının rejimi daha işlevsel ve etkin kıldığı bilinmektedir. Benzer şekilde, dünyada bu rejimi uygulayan 23 merkez bankasının 20’si finansal istikrar raporu yayımlamakta, diğerleri de enflasyon ya da yıllık raporları içinde bir bölüm olarak finansal istikrar değerlendirmesi yapmaktadır. Bu doğrultuda, Merkez Bankası da şeffaflığın, hesap verebilirliğin ve öngörülebilirliğin artırılması yönünde çaba sarf etmektedir. Finansal İstikrar Raporu Merkez Bankasının temel politika metinleri arasında yer almaktadır.
Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Web Sitesinde yayımlanan “sık sorulan sorular”dan derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 28/04/2010).


2010-05-16