Başlangıç » Nedir » Merkez Bankasından borç veya kayıt olmadığına dair yazı alınması halinde ferdi kredi / kredi kartı alınabilir mi?

Merkez Bankasından borç veya kayıt olmadığına dair yazı alınması halinde ferdi kredi / kredi kartı alınabilir mi?

Posted by: Ne Nedir 6 Mayıs 2010 Yorum Yaz

Merkez Bankasından borç veya kayıt olmadığına dair yazı alınması halinde ferdi kredi / kredi kartı alınabilir mi? Bankacılık
Merkez Bankası nezdinde yer alan; karşılıksız çek ve protestolu senetler ile ferdi kredi ve kredi kartı borçlularına ilişkin verilerle ilgili olarak, sadece kişilerin kendilerine ait bilgi talepleri karşılanmaktadır. İlgililerin bilgi istemesi halinde bu taleplerinin karşılanabilmesi için yazılı bir dilekçe ile başvuruda bulunulması (elden veya posta yoluyla) gerekmektedir.
Söz konusu dilekçede,
– Talebin açıkça belirtilmesi,
–   Dilekçe sahibinin kendisinin, yetkili kanuni temsilcilerinin veya açıkça yetkili kıldığı vekillerinin adı soyadı, imzası ve yazışma adresinin yer alması,
–   Tüzel kişilerde yetkili kişi / kişilerin imzası ve imza sirkülerleri fotokopisinin eklenmesi,
İlgiliye ait geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi) fotokopisinin ilavesi,
–   Dilekçe sahibinin anne kızlık soyadı, vatandaşlık numarasının yer alması,
–   Vekaleten bilgi talep edilmesi halinde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 27/3 maddesi gereğince pul yapıştırılmış bir vekaletnamenin aslı veya tasdikli bir örneğinin ibrazı,
gerekmektedir.
Elektronik posta mesajı veya faks yoluyla yapılan başvurularda başvuru sahiplerinin Merkez Bankasında bulunan kayıtlarına ilişkin bilgi verilmez.
Merkez Bankasına yapılan başvuru neticesinde alınacak kaydı / borcu yoktur yazısı, yapılan ferdi kredi / kredi kartı başvurusu için hiçbir bağlayıcılık teşkil etmez. Şahıslara ferdi kredi / kredi kartı verip vermeme kararı tamamen bankanın kendi inisiyatifindedir. Bankalar; karşılıksız çek, protestolu senet, ferdi kredi ve kredi kartı borçlularına ilişkin kayıtları bulunanlara ferdi kredi / kredi kartı verebilecekleri gibi hiçbir kaydı bulunmayan başvuru sahiplerinin başvurularına da olumsuz yanıt verebilirler. Bu konuda Merkez Bankasının herhangi bir yetkisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Başvuru yapılan bazı banka çalışanlarının dile getirdiğinin aksine, Merkez Bankasının kredi başvurularını onaylaması veya onaylamaması gibi bir uygulama olmayıp, başvurusu kabul edilmeyen şahısların başvurularının kabul edilmesi için Merkez Bankasından onay alması veya Merkez Bankasından yazı getirmesi gibi bir uygulama da söz konusu değildir.
Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Web Sitesinde yayımlanan “sık sorulan sorular”dan derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 28/04/2010).2010-05-06