Başlangıç » Nedir » Navigasyon sistemleri ve telematik hizmetler hakkında bilgi veriniz?

Navigasyon sistemleri ve telematik hizmetler hakkında bilgi veriniz?

Posted by: UBilişim 25 Mart 2010 Yorum Yaz

Navigasyon sistemleri ve telematik hizmetler hakkında bilgi veriniz? Bilişim
Navigasyon sistemleri uydu desteğiyle çalışırlar ve oto­mobil sürücülerinin yön bulmasını sağlarlar. Bir uydu alıcısı, navigasyon hesaplayıcısı ve CD-ROM üzerindeki yol haritası ile otomobil sürücüsüne kesin yön bulma yardımları verilmesi mümkündür. Sürücünün görüş ala­nı dahilindeki bir nokta matriks ekranı, yön okları ve uzaklık bilgileriyle somut rotayı gösterir. Bunun için yol­culuk başlamadan önce navigasyon hesaplayıcısına va­rış noktası girilmelidir.
Uydu navigasyonu, uydu belirleme sistemi GSP (Global Positioning System) sayesinde gerçekleşir. Kesin pozis­yonun belirlenmesi için en azından üç uydudan sinyal alınması gereklidir. Uyduların uzaydaki konumu farklı olduğundan, sinyallerin kesişme noktasında, aracın ke­sin pozisyonu 100 metrenin altındaki bir hassasiyetle bulunur. Radyo-navigasyon sistemi için uydu belirleme temel bilgi sağlayıcı olmasına rağmen, sistem kısa süre­li sinyal kesikliklerini dengeleyebilir. Kısa süreli sinyal kesiklikleri sırasında, örneğin yüksek binaların arasın­dan, vadilerden, tünellerden ya da çok katlı otoparklar­dan geçerken sürüş yönü ve yol mesafesi dönüş açısı sensörü ve tekerlek devir sensörlerinin devir impalsları ile hesaplanmaktadır. GPS sinyali tekrar alınmaya baş­lanınca, o ana kadar hesaplanan pozisyonun otomatik düzeltmesi yapılır.
 Navigasyon sisteminin yardımıyla sürücü tamamıyla trafiğe konsantre olabilir. Akustik birimler ve sürücü­nün bakış açısı dahilindeki açık, gör­sel sinyaller sürücüyü belirlenen ye­re yönlendirir.
 Ek bir rahatlığı da telematik hizmetler sağlamaktadır. Sürücünün bu hizmetleri alabilmesi için bir mobil telefona ihtiyaca vardır. Bu hizmetlerin içerisine trafik rotası için iyileştiril­miş trafik bilgileri ve ayrıca acil du­rumlarda devreye giren özel bir gü­venlik sistemi de girmektedir. Ağır trafik kazası sonrasında, mobil tele­fon vasıtasıyla en yakın aktarım biri­mi otomatik olarak bilgilendirilerek kurtarma için çok önemli ölçüde zamanın kazanılmasını sağlar.
 Telematik hizmetler kavramı adı altında deği­şik servis hizmetleri bir araya getirilmiştir. Siste­min temeli,  cep telefonu ve uydu navigasyonudur. Birçok hizmetin yanında iyileşti­rilmiş trafik bilgileri ve otomatik acil durum çağ­rısı bulunmaktadır. Trafik bilgileri örneğin polis ve trafik hesaplama merkez­leri ve ayrıca kendi trafik bilgilendirme sistemin­den de sağlanmaktadır. Bil­giler, radyo dalgaları vasıtasıyla telematik merkezlere gönder­ilmektedir. Mobil telefonun SMS (Short Message Service) bilgi kanalı yoluyla göster­ge trafik bilgileri tablosu­nun ekranında yazı for- matında görüntülenir. Otomatik acil durum, bir düğmeye basmak sure­tiyle, sürücüyü ilgili acil yardıma bağlar. Eğer bir kaza sırasında hava yas­tıkları açılırsa, acil yar­dım otomatik olarak çalıştırılır. GPS yer belirle­me sayesinde telematik merkezi aracın nerede bulunduğunu anlayarak derhal harekete geçebil­mektedir.
 Kaynak: Volkswagen tarafından yayımlanan “Otomobil Teknolojisinin Temelleri” (2. Baskı, Nisan 2000) kitabından derlenmiştir.2010-03-25