7 Haziran 2011

Norris ve Ennis’e göre eleştirel düşünme (criticalthinking) nedir?

Neye inanılacağı ya da ne yapılacağına karar verme üzerine odaklanan mantıksal ve yansıtıcı bir düşünmedir (Norris ve Ennis- 1989).

Kaynak:Ali Osman Karababa’nın Critical thinking (Eleştirel düşünme) sunumundan derlenmiştir(Erişim Tarihi: 03/05/2011).

Share

Beğenebilirsiniz...