Başlangıç » Nedir » Öğrenim teorisiyle ilgili yetenek

Öğrenim teorisiyle ilgili yetenek

Posted by: Abdullah DEMİR 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Öğrenim teorisiyle ilgili yetenek Spor
İnsan hareketleri, duyu organları, sinir sistemi ve kaslar arasındaki fizyolojik ilişkilerin güçlenmesiyle amaca yönelik bir koordinasyon olarak ortaya çıkar.
Bu teoriye göre sportif yetenek; belli bir sırada verilen uyaranlar sonucu oluşan şartlı reflekslere bağlı olarak gelişir. Matematik kesinlikle uygulamanın ağır bastığı bir refleks eğitimidir.
Bu anlayışı savunan teoriciler bireysel farklılıklar (fiziki ve psikolojik) ile çevre faktörlerini dikkate almamaktadırlar. Eğitici kalitesinin önemi büyüktür.
Kaynak: Prof. Dr. Yaşar SEVİM’in “Yetenek Seçimi İlkeleri ve Sportif Branşlara
Yönlendirme” sunumundan derlenmiştir.


2010-07-12