Başlangıç » Nedir » Öğretmenin güdülenmişlik ve kendine güven niteliği nedir?

Öğretmenin güdülenmişlik ve kendine güven niteliği nedir?

Posted by: Ne Nedir 21 Mart 2010 Yorum Yaz

Öğretmenin güdülenmişlik ve kendine güven niteliği nedir? Eğitim Teknoloji
Öğretmen, öğretim etkinliklerinin yürütücüsü, lideri, eşgüdümcüsü ve denetleyicisi durumundadır. Bu görevler, en başta öğretmenin öğretmenlik mesleğine ilgisini, çalışma isteğini, mesleğini severek yapmasını, kendine güven duymasını gerektirir.
Kaynak: Prof. Dr. Mahmut Tandoğan, “Ünite-2: Öğretmen ve Teknoloji”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1021, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 564, ISBN 975-492-770-7, 1998.


2010-03-21