Başlangıç » Nedir » Öğretmenin öğretim sürecindeki kişisel nitelikler

Öğretmenin öğretim sürecindeki kişisel nitelikler

Posted by: Ne Nedir 21 Mart 2010 Yorum Yaz

Öğretmenin öğretim sürecindeki kişisel nitelikler Eğitim Teknoloji
Öğretmenin sahip olması gereken kişisel niteliklerini şöyle sıralayabiliriz:
Genel yetenek ve özel yetenek
Güdülenmişlik ve kendine güven
Olumlu tutum
Bilişsel beceri
Bilişsel strateji
Anlama-kavrama gücü
Dili etkili kullanma becerisi
Yaklaşılabilir olma
Yansız olma
Kaynak: Prof. Dr. Mahmut Tandoğan, “Ünite-2: Öğretmen ve Teknoloji”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1021, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 564, ISBN 975-492-770-7, 1998.2010-03-21