21 Mart 2010

Öğretmenin öğretim sürecindeki kişisel nitelikler

Eğitim
Eğitim

Öğretmenin sahip olması gereken kişisel niteliklerini şöyle sıralayabiliriz:

Genel yetenek ve özel yetenek

Güdülenmişlik ve kendine güven

Olumlu tutum

Bilişsel beceri

Bilişsel strateji

Anlama-kavrama gücü

Dili etkili kullanma becerisi

Yaklaşılabilir olma

Yansız olma

Kaynak: Prof. Dr. Mahmut Tandoğan, “Ünite-2: Öğretmen ve Teknoloji”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1021, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 564, ISBN 975-492-770-7, 1998.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...