Başlangıç » Nedir » Osmanlılar döneminde medreseler

Osmanlılar döneminde medreseler

Posted by: Sedat Aslan 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Osmanlılar döneminde medreseler İlahiyat
Osmanlılar döneminde medreselerin Fatih'in ve Kanuni'nin gayretleriyle çok gelişip zirveye ulaştığını, branşlara dönük medreseleşmenin olduğunu görürüz. Başlı başına bir eğitim kurumu olan hastanelerin yanında tıp medreseleri de eğitimdeki yerini alır. Astronomi çalışmalarının yapıldığı rasathaneler de benzer eğitim kurumlarındandır. Genel eğitim veren medreselerin yanında kurulan ihtisas medreselerinin Daru'l-Kurra, Medresetü'l-Kudât, Medresatü'l-Vaizîn gibi pek çok örneği vardır. Osmanlılar döneminde Saray Mektepleri ve Askeri Mektepler de önemli yer tutmuştur. İslam medeniyetinin eğitim kurumlarından Birûnî, Battânî, Fârâbî, Gazâlî, İbn-i Rûşd, İbn-i Sînâ, Kindî, Cabir b. Hayyan, Harizmî gibi dünya çapında bilginler yetişmiş; İslam medeniyetine ve insanlığa büyük katkı yapmışlardır.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 (Hazırlayan: M. Sadık ARSLAN)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).


2010-07-12