Başlangıç » Nedir » Otoparklarda olması gereken durum nasıl tanımlanır?

Otoparklarda olması gereken durum nasıl tanımlanır?

Posted by: Ne Nedir 25 Mart 2010 Yorum Yaz

Otoparklarda olması gereken durum nasıl tanımlanır? Otopark
Her onarım çalışmasının temelinde ulaşılması istenen durum ile ilgili bir hedef noktası olmalıdır. Burada öncelikle kullanım ve çevreye bağlı zorunlu faktörler göz önünde tutulmalıdır. Buradan çıkacak olan statik/yapısal ve yapı malzemesi türüne ilişkin gereksinimler çoğu zaman zorunluluk haline gelmektedir. Talep profilinde onarım önlemi veya kısmi önlemler sonucunda geri kalan kullanım süresi ile ilgili bir yorumun da yapılması beklenmektedir. Olması gereken durumun tanımlanması için önem teşkil edecek bazı noktalar Tablo 1’de özel olarak sunulmuştur.
Tablo 1. Elde edilmek istenen durum ile ilgili hususlar ve gereksinimler
Elde edilmek istenen durum ile ilgili hususlar
Onarım planı için gereksinimler
Yük kabulü (binanın kendi yükü)
Yük kabulü (araç yükü)
Taşıyıcı yapı parça ölçülerinin kontrolü, gerekirse ara kesit büyütmesi, ek donatıların düzeni veya müsaade edilen yüklerin kısıtlanması
Azami müsaade edilen şekil değişiklikleri
(eğilme, uzunluk değişimi)
Eğim akışının kontrol edilmesi, yer mazgal girişlerinin durumu, derzlerin konumu
İyileştirilmiş üst yüzey su akışı
Dengeleme şapı ile eğim düzeltmesi, ilave su giriş mazgalları ile su akış yollarının kısaltılması
Su ve tuz çözeltilerinin yüzey ve rampalara geçmemesi
Taze çimento / betonun az gözenekli karışım ve etkili sıkılaşma özelliğinin olması, titiz kür işlemi, (çimento ile bağlanan malzemelerde), üst yüzey koruması
Sürüş yapılan yüzeylerde aşınma direnci
Üst yüzey tabakasında sert madde katkılarının kullanılması, gerekirse vakumlama işlemi ile üst yüzey sertleştirmesi
Yedek beton sisteminin don ya da don çözme direnci
Çakıl büyüklüğüne ait don direnci veya magnezyum sülfat değeri seçilen kategorisinden daha yüksek olmamalıdır; çimento içerikli tamir harçları veya betonları hava gözeneği oluşturucu katkılara sahip olmalıdır (eğer üst yüzey sızdırmazlığı yapılmayacaksa); PCC maddesinin don ya da don çözücü tuz direnç mukavemeti üretici tarafından ibraz edilmelidir.
Donatının korozyon korumasının yükseltilmesi
 
a) karbonatlaştırmaya karşı
 
 
 
b) klorid etkilerine karşı
 
 
 
Mevcut ya da azami mümkün olan beton kaplamasının kontrolü, gerekirse beton kaplamasının yükseltilmesi veya yapı parçası üst yüzeyinin CO2 mukavemetli koruma boyası ile boyanması
Yedek beton sisteminin yapı mukavemetine karşı özel talepler, Donatı çeliğinin üst yüzey koruması ve/veya korozyon koruma kaplaması ile korunması. Kolon ayakları ve duvar diplerinin korunması için yapısal önlemler alınması ve su sıçramalarına karşı bağlantı bölgelerinde 50 cm’e kadar tuz çözelti koruyucu önlemlerin alınması.
Sürüş yapılan yüzeylerin yol tutuşları
(özellikle rampa bölgelerinde)
Enine tırtıllı veya tırtıllı kaplama tabakasına sahip üst yüzey koruma sisteminin kullanılması
İç mekan aydınlığı
Profesyonel aydınlatma planı, açık pigmentli boya ve kaplama malzemesinin kullanımı
Görülebilir ve basit anlaşılabilir bir yönlendirme sistemi
Araç park konumlarının kontrol edilmesi (tercihen sürüş yönüne göre yan konumlandırma), yolların renkli işaretlenmesi
Yeterli oda yüksekliği
Enine kesit güçlendirmesi veya eğim düzeltmelerinde yapılan şap çalışmasından sonra geri kalan tavan yüksekliklerinin kontrol edilmesi
Yangın koruması
Mevcut beton kaplamasının kontrolü ve gerekirse yükseltilmesi, sentetik reçine ile bağlanmış yedek beton sistemlerinin sınırlandırılması
Zararlı alkalik reaksiyonlara karşı önleyici tedbirler
Tuz çözeltilerinin sıçrama ihtimali olduğu yapı parçaları nem sınıfı ‘nemli + dışarıdan alkalik etki girişi’ kategorisine göre sınıflandırılmalıdır.
Kaynak: Bayer, Edwin., Tercüme: Ahmet Savaş,“Parkhauser aber richtig – Ein Leitfaden für Bauherren, Architekten und Ingenieure” (Otoparkları Doğru Tasarlamak – İnşaat Şirketleri, Mimarlar Ve Mühendisler İçin Bir Kılavuz), Bau+Technik GmbH, ISBN 3-7640-0467-3, 2006.2010-03-25