Ne Nedir

İlahiyat

Veda Hutbesinde İnsan Hakları

10 Aralık 1948 de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi incelenecek olursa orada yer alan yaşama hakkı, adalet, özgürlük, eşitlik,...

İlahiyat

Veda hutbesi nedir?

Veda hutbesi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in 7 Mart 632 Cuma günü yüz bini aşkın Müslüman’a yaptığı konuşmasıdır. Hz. Peygamberin 23 yıldır...

İlahiyat

Muhacir ve Ensar kimlere denir?

Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara muhacir, muhacire kucak açıp yardım eden Medine’li Müslümanlara da ensar denir. Medine’ye Müslümanların çoğu hicret...

İlahiyat

Hz Muhammed(s.a.v.)’in Hicreti

Hz. Muhammed (s.a.v.) tebliğ görevini üç yıl gizli olarak yaptı. Sonra daveti aleni olarak yapmaya başlayınca putperest Mekkelilerin tepkileri ve...

İlahiyat

Vahiy öncesi Hz. Muhammed (s.a.v.)

Hz. Muhammed (s.a.v.) yaşadığı toplumun kötülük sayılabilecek her türlü davranışından uzak kalmıştır. O hiçbir zaman putlara tapmamış, putlar adına kesilen...