Başlangıç » Nedir » Paralel devrede akım

Paralel devrede akım

Posted by: Ne Nedir 3 Eylül 2010 Yorum Yaz

Paralel devrede akım Fizik
Paralel bağlı devrelerde üretecin pozitif kutbundan çıkan akımın negatif kutba gitmesi için birden fazla yol vardır. Bu devrede üretecin + kutbundan çıkıp şekildeki yolu takip ederek K noktasına gelen akım iki kola ayrılır. Kollardan geçen akımlar i1 ve i2'dir. Bu akımlar A1 ve A2 ampermetrelerinden geçerek L noktasında tekrar birleşirler. N ile L noktaları arasına bağlanmış olan A ampermetresinden geçerek üretecin – kutbuna ulaşır. Devrede, K ile M noktaları arasındaki ampermetre ile N ile L noktaları arasındaki ampermetrenin gösterdiği değerler birbirine eşittir.
A1 ve A2 ampermetreleri ise, kollar üzerindeki direnç değerleri eşitse aynı değeri; değilse farklı değerleri gösterir.
Paralel bağlı devrelerde ana koldaki akım şiddeti, kollardaki akım şiddetlerinin toplamına eşittir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Fizik 5 (Hazırlayan: Fazlı Erol – Süleyman Kırmızıoğlu)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-09-03