Başlangıç » Nedir » Parasal birliğin Avrupa üye ülke ekonomilerine getireceği olası kazançlar nelerdir?

Parasal birliğin Avrupa üye ülke ekonomilerine getireceği olası kazançlar nelerdir?

Posted by: Ne Nedir 4 Mayıs 2010 Yorum Yaz

Parasal birliğin Avrupa üye ülke ekonomilerine getireceği olası kazançlar nelerdir? Bankacılık
Parasal birlikle birlikte döviz kurları sabitleneceğinden kurlara ilişkin istikrarsızlık ve belirsizlik giderilmiş olur. Bu nedenle sermayenin birlik içinde serbest dolaşımını sağlar ve mali entegrasyonu kolaylaştırır. Üye ülkeler arasında sermaye hareketleri üzerindeki engellerin kalkması ve sermaye piyasası entegrasyonunun sağlanması şu avantajları beraberinde getirebilecektir: a) Dolaysız sermaye akınlarının serbestleşmesi kaynak dağılımında etkinliği artıracaktır, b) Finansal entegrasyon, piyasanın etken büyüklüğünü artırarak, finansal aracılık maliyetlerinin ve tasarrufların yatırımlara dönüşüm maliyetlerinin azalmasına neden olur, c) Finansal entegrasyonun yarattığı büyük piyasa, ödünç alanlara ve verenlere geniş imkanlar sunduğundan piyasaların derinleşmesi ölçek ekonomileri yoluyla kaynak dağılımında etkinliği artıracaktır.
Parasal birlik, kurlardaki belirsizliğin, yatırımlar ve mal ticareti üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilecektir. Ayrıca spekülasyonun döviz kurları üzerinde kaynak dağılımını bozucu etkileri parasal birlik sayesinde azaltılabilecektir.
Parasal birliğin oluşturulmasıyla birlikte, işlem maliyetlerinden tasarruf sağlanabilecektir.
Birlik sonucunda döviz rezervlerinin kullanımında tasarruf sağlanabilecek ve rezerv bulma gereği azaltılabilecektir.
Parasal birlik ve tek paranın kabul edilmesiyle, paranın işlevlerini daha iyi yerine getirmesi sağlanır, nispi fiyatların saydamlığı artar. Bu durum piyasalarda şeffaflığın ve rekabetin artması için daha uygun bir ortam sağlar.
Parasal birliğin önemli potansiyel faydalarından birisi de, tek merkez bankasının yürüttüğü ortak para politikası sayesinde fiyat istikrarının sağlanmasıdır.
Güven ortamı ve belirsizliğin azaltılması ve fiyat istikrarının sağlanması, kamu borçlanmasında risk primini düşürecek ve faizleri aşağı çekerek yatırım ve üretim kararları üzerinde olumlu etkiler yaratabilecektir. Bu ise ekonomik istikrar ve istikrarlı büyümeyi teşvik edecektir. Ayrıca, parasal birliğin, sıcak paranın ve risklerin küresel dünyasında korunaklı, istikrarlı bir liman olduğunu düşünenlerin sayısı da az değildir (Berksoy, 2004).
Kaynak: Doç. Dr. Utku Utkulu (İ.İ.B.F., İktisat Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi), “Avrupa Parasal Birliği Gerçekten bir Optimum Para Sahası mıdır?”, Siyasa, Yıl: 1, Sayı: 1, Güz 2005.2010-05-04