24 Mart 2010

Piaget’nin zihinsel gelişim dönemleri fen öğretimini nasıl etkilemiştir?

Eğitim
Eğitim

Piaget’in önerdiği bu yaş sınırları, yapılan bilimsel araştırmalarla tamamen kanıtla­namamıştır. Çoğu kez belirlenenin aksine, bireylerin dönemler arasında daha ileri yaşlarda geçiş yaptıkları görülmektedir. İlköğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin, nor­malde “soyut işlemler dönemine” ulaşmış olmaları beklenir. Ancak çoğu zaman, bu durum böyle olmaz ve kimi öğrencilerin soyut işlemler dönemine daha ileri yaşlar­da geçtikleri görülür. Bu nedenle öğretmen sınıftaki öğretimi planlarken, öğrencile­rin zihinsel gelişmişlik düzeylerini dikkate alır. Örneğin, henüz “soyut işlemler dö­nemine” ulaşmamış öğrencilerin çoğunlukta olduğu bir sınıfta, öğretmenin öğreti­mi soyut olaylara ve kavramlara dayalı olarak gerçekleştirmesi, öğrencilerin başarı­sını olumsuz yönde etkiler. Öte yandan, Piaget’e göre fen öğretiminin somut araç-­gereçlerle gerçekleştirilmesi ve bireyin öğrenme sürecine aktif katılımının sağlan­ması, öğrenme-öğretme sürecinde göz önünde bulundurulması gereken en önemli noktalardan birisidir.

Kaynak: Doç. Dr. Alipaşa AYAS, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1061, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 585, ISBN 975 – 492 – 817 – 7, 1998.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...