Başlangıç » Nedir » Potansiyel fark nedir ve nasıl ölçülür?

Potansiyel fark nedir ve nasıl ölçülür?

Posted by: Ne Nedir 3 Eylül 2010 Yorum Yaz

Potansiyel fark nedir ve nasıl ölçülür? Fizik
Kapalı bir elektrik devresinde elektronlar elektriksel kuvvetin etkisiyle enerjisi fazla olan noktadan enerjisi düşük olan noktaya hareket ederler. Bu olayı tıpkı yüksekte bulunan bir cismi serbest bıraktığımızda aşağıya doğru harekete başlamasına benzetebiliriz.
Elektrik devresinin – kutbu + kutbuna göre daha fazla enerjiye sahiptir. Bundan dolayı da elektronlar – uçtan + uca doğru hareket ederler. Bu iki uç arasındaki enerji farkı potansiyel farkı belirtir. Elektron akışı iki uç arasındaki enerji eşit oluncaya kadar devam eder; fark sıfır olunca elektron akışı durur.
Elektrik devresinin herhangi iki ucu arasındaki potansiyel farkı voltmetre ile ölçülür. Voltmetre potansiyel farkı ölçülecek olan bu iki nokta arasına paralel bağlanır. Voltmetrenin göstereceği değer bu iki nokta arasındaki potansiyel farkını verir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Fizik 5 (Hazırlayan: Fazlı Erol – Süleyman Kırmızıoğlu)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-09-03