Başlangıç » Nedir » Şafiî kimdir?

Şafiî kimdir?

Posted by: Sedat Aslan 6 Haziran 2010 Yorum Yaz

Şafiî kimdir? İlahiyat
İmam Şafiî 767 yılında Gazze'de doğmuş, 820 yılında Fustat'ta vefat etmiştir. Fıkhî alandaki büyük mezheplerden Şafiî Mezhebi'nin kurucusudur. Aslen Kureyş kabilesine mensuptur. Mekke'de yetişmiş olan İmam Şafiî yedi yaşında Kur'an'ı ezber­lemiş, on yaşında da İmam Malik'in Muvatta adlı eserini ezberlemiştir.
Medine'ye giderek İmam Malik'ten fıkıh ile ilgili dersler almıştır. Daha sonra da Irak'a gelip Ebu Hanife'nin öğrencileri ile görüştü. Onların fıkıhları hakkında bilgi sahibi oldu. Bundan ötürü önceki fikirlerinin bazılarından vazgeçti.
İmam Şafii fıkhî alandaki görüşlerini Mısır'da yaymaya başlamış ve çok taraftar bulmuştur. Bu gün ülkemizin doğu ve güneydoğu'sundaki vatandaşlarımızın bir kısmı İmam Şafiî'nin görüşleri üzerine ibâdet ederler.
İmam Şafii'nin birçok eseri vardır. Bunlardan bazıları, Kitabü'l-ümm ve Kitabu'r-Risale'dir. İmam Şafiî'de İslam Fıkhı'nın doğru anlaşılması, yaşanması için çalışmış ve bu meyanda eserler vermiş büyük bir İslam alimi'dir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 (Hazırlayan: İlhami SAZAK)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-06-06