Başlangıç » Nedir » Sağlık evlerinde yerine getirilen başlıca görevler nelerdir?

Sağlık evlerinde yerine getirilen başlıca görevler nelerdir?

Posted by: Ne Nedir 23 Nisan 2010 Yorum Yaz

Sağlık evlerinde yerine getirilen başlıca görevler nelerdir? Tıp
Ana çocuk sağlığı hizmetleri
Sıtma eradikasyon hizmetleri
Hasta takibi ve eğitimi
Aile planlaması hizmetleri
Çevrenin düzenlenmesi ve korunması
Sağlık eğitimi hizmetleri
İlk yardım ve acil tedavi hizmetleri
Sosyal yardım hizmetleri
Diğer Hizmetler
Kaynak: Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hizmetleri), MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), ANKARA, 2008.2010-04-23