Başlangıç » Nedir » Sanshou/Sanda Yarışmalarında Tertip Kurulunun Yapısı ve Görevleri Nedir?

Sanshou/Sanda Yarışmalarında Tertip Kurulunun Yapısı ve Görevleri Nedir?

Posted by: Abdullah DEMİR 14 Mart 2010 Yorum Yaz

Sanshou/Sanda Yarışmalarında Tertip Kurulunun Yapısı ve Görevleri Nedir? Spor
Tertip Kurulu; bir (1) başkan, bir (1) başkan yardımcısı ve üç (3) ya da beş (5) üyeden oluşur.
Tertip Kurulunun Görevleri:
Tertip Kurulu; yarışma alanının, tesislerin, ekipmanların, programın, kura çekimlerinin, yarışmacıların tartılmalarının, görevlilerin gruplandırılmasının ve çalışmalarının düzenlenmesinin kontrolünü yapmak gibi uluslararası yarışmanın denetilmesinden sorumlu olan Yarışma Organize Komitesi’nin öncülüğünde çalışır.
Tertip Kurulu, yapılan işleri denetler. Herhangi bir uygunsuz davranış ya da yanlış karar durumunda, ilgili görevlilere gerekli uyarıların yapılmasını sağlar ve çok daha ciddi durumlarda yarışmaların işleyişine düzgün bir şekilde devam etmesini sağlamak için Uluslararası Wushu Federasyonu Teknik Komitesi’ne bu yetkilileri görevlerinden alma talebinde dahi bulunabilir.
Tertip Kurulu, Yarışma Kuralları ve Yönetmeliğine dayanarak katılımcı takımlar tarafından hakemim kararlarının yanlış olduğu iddia başvurularıyla ilgilenir. Ancak, bu tür başvuruların başvuran takımla ilgili olarak kısıtlanması gerekir.
Tertip Kurulu, itiraz başvurularını aldıktan hemen sonra bunlarla ilgilenir ve aldığı karar konusunda kuralla ilgili olan tarafları derhal bilgilendirir.
Tertip Kurulu, gündemde olan sorunu ele alıp araştırır ve gerektiğinde bunun için videobantları izler. Tartışma toplantıları düzenleyebilir ve herhangi bir oy hakkı olmayan önemli şahsiyetleri gözlemci olarak davet edebilir. Toplantıya Tertip Kurulu üyelerinin yarısından fazlası katılmalıdır. Yalnızca üyelerin yarısından fazlası olan toplantılarda alınan kararlar geçerli sayılır. Eşit sayıda oy çıkması durumunda, kurul başkanının son kararı verme hakkı vardır.
Tertip Kurulu üyeleri, ülkeleri ya da bölgeleri ile ilgili tartışmalara ya da oylamalara dahil olmaz.
Sıkı ve dikkatli incelemelerden sonra itiraz başvurusunda belirtilen sorunun asılsız olduğu görülürse, karar değiştirilmeden kalır. Kararın kesinlikle yanlış olduğu tespit edilirse Tertip Kurulu, Uluslararası Wushu Federasyonu Teknik Komitesi’nin yanlış kararı veren yetkililer hakkında gerekenlerin yapılmasını önerir. Ancak, sonuç değişmez. Tertip Kurulunun vermiş olduğu karar nihai olur.
Kaynak: “Rules for International Wushu Sanshou Competition”, May/2009.
 2010-03-14