4 Haziran 2018

Selamlık Nedir?

Dil Bilgisi
Dil Bilgisi

Saray, köşk veya konaklarda erkeklerin bulunduğu ve erkek konukların alındığı bölüm, haremlik karşıtı.

Share

Beğenebilirsiniz...