Başlangıç » Nedir » Sportif oyunlarda yetenek seçimi ve temel ilkeleri

Sportif oyunlarda yetenek seçimi ve temel ilkeleri

Posted by: Abdullah DEMİR 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Sportif oyunlarda yetenek seçimi ve temel ilkeleri Spor
Sportif oyunlarda, yetenek seçimi için, daha önce genel ilkelerin ışığında oluşturulacak olan geniş kapsamlı bir planlama ve organizasyon gerekmektedir. Sportif oyunlarda, yetenek seçiminin temel ilkelerini belirleyebilmemiz için, aşağıdaki sorulara cevap bulmak gerekecektir.
Yetenek seçimi hangi yaşta başlamalıdır?
Yetenek seçimi hangi kriterlere göre yapılmalıdır?
Nasıl bir organizasyon modeli oluşturulmalıdır?
Yaş grupları için nasıl bir çalışma programı uygulanmalıdır?
Okulu, kulüp, bölge ve federasyon iş birliği nasıl olmalıdır?
Yetenekli çocuklar kendi verimliliklerini hangi kriterlere göre kontrol etmelidirler?
Yetenekli sporcuların antrenman motivasyonu nasıl sağlanmalıdır?
Yetenekli sporculardan her gelişim seviyesinde hangi seçim kriterleri aranmalıdır?
Yukarıdaki soruların cevapları, bize yetenek seçimi konusunda sürekli bir gelişimi mümkün kılacaktır.
Sportif oyunlarda, yapılacak planlama iki temel noktayı kapsamalıdır.
Uzun Süreli Amaçlar: Bu bölümde, uzun süreli bir planlama içerisinde, okul, kulüp ve ülke sathında yapılacak genel yetenek seçimi ve gelişiminin nasıl olması gerektiği konusunda çerçeve program ve organizasyonları hazırlanır.
Kısa Süreli Amaçlar: Yetenek seçimi kriterleri üç yetenek gelişimi için bir model oluşturulur.
Sportif oyunlardan yetenekli sporcu seçimini, üç temel kriterden hareket ederek belirlenir:
Kondisyonel ve teknik alan (motorik spor testleri)
Teknik-taktik alan (antrenman ve müsabaka gözlemleri),
Sosyo psikolojik alan (genel ve branşa yönelik anket formları)
Kaynak: Prof. Dr. Yaşar SEVİM’in “Yetenek Seçimi İlkeleri ve Sportif Branşlara
Yönlendirme” sunumundan derlenmiştir.2010-07-12