Başlangıç » Nedir » Su Ürünleri İstihsal Yerlerine Dökülmesi Yasak Maddeler Nelerdir?

Su Ürünleri İstihsal Yerlerine Dökülmesi Yasak Maddeler Nelerdir?

Posted by: Mustafa Çelik 2 Mart 2011 Yorum Yaz

Su Ürünleri İstihsal Yerlerine Dökülmesi Yasak Maddeler Nelerdir? Su Ürünleri

Su ürünlerine veya bunları tüketenlerin veya kullananların sağlığına veya istihsal vasıtalarına zarar veren maddelerin iç sulara ve denizlerdeki istihsal yerlerine veya civarlarına dökülmesi ve dökülecek şekilde tesisat yapılması yasaktır. Dökülmesi yasak olan zararlı maddeler ve alıcı ortama ait kabul edilebilir değerler, bu yönetmeliğin 5 sayılı Ek’inde gösterilmiştir. Atıkların zararlı etkisini tespit etmek için, atık suyun alıcı suya karışma noktasından önce, deşarjdan su numunesi alınır. Numune alma esas ve usulleri ile analiz ve test yöntemleri bakanlıkça belirlenir. Sulara boşaltılacak atıklar için atık değerleri bu yönetmeliğin 6 sayılı Ek’inde gösterilmiştir. Atıkların alıcı sudaki zararlı etkisinin tespiti için; alıcı sudan, atıkların alıcı suya karıştığı yer merkez olmak üzere, en çok elli metre yarıçapındaki alan içinde, alıcı su akıntılı ise akıntı doğrultusunda su numunesi alınır. Numune alma esas ve usulleri ile analiz ve test yöntemleri Bakanlıkça belirlenir. Su ürünleri istihsal yerleri ile civarında, ilaçla zirai mücadele uygulaması Bakanlık iznine bağlıdır.

Kaynak: Su Ürünleri Yönetmeliği T.K.B.22223 Sayılı R.G. 10.03.


2011-03-02