Başlangıç » Nedir » Su Ürünleri İstihsal Yerlerinin Değiştirilmesindeki Yasaklar Nelerdir?

Su Ürünleri İstihsal Yerlerinin Değiştirilmesindeki Yasaklar Nelerdir?

Posted by: Ne Nedir 16 Haziran 2011 Yorum Yaz

Su Ürünleri İstihsal Yerlerinin Değiştirilmesindeki Yasaklar Nelerdir? Su Ürünleri

Genel, katma ve özel bütçeli idareler ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan su ürünleri istihsal yerlerinin doldurulması, kurutulması, kısmen veya tamamen şeklinin değiştirilmesi ile baraj gölü, ark, barınak,çekek yeri, barınma yeri, mendirek, set, liman, iskele, pompaj, suni ada, platform gibi tesislerin yapılması, su ürünleri istihsal yerlerinden kum, çakıl, taş, maden gibi maddelerin çıkarılması, bu yerlere taş, toprak, moloz gibi madde ve malzemeler ile araç ve gereçlerin atılması,dökülmesi ve yerleştirilmesi hususunda ilgili kuruluşların izninden önce, Bakanlığın olumlu görüşünün alınması zorunludur. Bakanlığın görüşü, en az ilgili üç teknik elemandan oluşacak bir komisyonca mahallinde inceleme yapılarak belirlenir.

Kaynak: Su Ürünleri Yönetmeliği T.K.B.22223 Sayılı R.G. 10.03.2011-06-16