6 Mart 2010

Su Ürünlerinde Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Havuzun ve Sigortacının Hakları Nelerdir?

Su Ürünleri
Su Ürünleri

Havuz, görevlendireceği elemanlar veya eksperler aracılığıyla sigorta edilen su ürünlerinin sağlık durumunu, niteliklerini, bakım ve beslenme koşullarını kontrol ettirme yetkisine sahiptir. Ayrıca;

Havuz, kafes ve tankların bakımsızlığı,

Tesiste yetiştirilen türler için olması gereken su kalite kriterlerine uyulmaması,

Hijyen ve bio-güvenlik tedbirlerinin alınmaması,

Bakım ve beslenme noksanlığı,

3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu gereğince ilgililer tarafından öngörülen tedbirlerin alın­maması

gibi sigortalının kusurları tespit edildiği takdirde Havuz, tespit tarihinden itibaren 8 gün içinde sözleşmeyi fes­hedebilir.

Kaynak: HDI Sigorta; Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları 01.01.2008

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...