Başlangıç » Nedir » Su Ürünlerinde Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Havuzun ve Sigortacının Hakları Nelerdir?

Su Ürünlerinde Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Havuzun ve Sigortacının Hakları Nelerdir?

Posted by: Mustafa Çelik 6 Mart 2010 Yorum Yaz

Su Ürünlerinde Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Havuzun ve Sigortacının Hakları Nelerdir? Su Ürünleri
Havuz, görevlendireceği elemanlar veya eksperler aracılığıyla sigorta edilen su ürünlerinin sağlık durumunu, niteliklerini, bakım ve beslenme koşullarını kontrol ettirme yetkisine sahiptir. Ayrıca;
Havuz, kafes ve tankların bakımsızlığı,
Tesiste yetiştirilen türler için olması gereken su kalite kriterlerine uyulmaması,
Hijyen ve bio-güvenlik tedbirlerinin alınmaması,
Bakım ve beslenme noksanlığı,
3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu gereğince ilgililer tarafından öngörülen tedbirlerin alın­maması
gibi sigortalının kusurları tespit edildiği takdirde Havuz, tespit tarihinden itibaren 8 gün içinde sözleşmeyi fes­hedebilir.
Kaynak: HDI Sigorta; Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları 01.01.20082010-03-06