Başlangıç » Nedir » Su Ürünlerinde Sigorta Kapsamına Giren Zararlar Nelerdir?

Su Ürünlerinde Sigorta Kapsamına Giren Zararlar Nelerdir?

Posted by: Mustafa Çelik 6 Mart 2010 Yorum Yaz

Su Ürünlerinde Sigorta Kapsamına Giren Zararlar Nelerdir? Su Ürünleri
a) Sigortanın başlangıcından önceden mevcut olan hastalıklar ve Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 14 günlük bekleme süresi içinde ortaya çıkan (paraziter, bakteriyel, mikrobiyel, viral ve mantari ) hastalıklar, fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hastalık,
b) Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,
c) Her türlü doğal afet,
d) Kazalar,
e) Predatörler,
f) Alg patlaması
nedeniyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.
Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir.
Kaynak: Su Ürünleri Yönetmeliği T.K.B.22223 Sayılı R.G. 10.03.19952010-03-06