Başlangıç » Etiket Arşivi Bilim (page 10)

Tag Archives: Bilim

cc nedir?

28 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

“cubic centimetre(s)” ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçeye cm3 olarak tercüme edilir. 1 litre = 1000 cm3 = 1 dm3   ...

Buharlaştırıcı nedir?

28 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Buharlaştırıcı için; vaporizer, düzenleyici, gazlaştırıcı vebasınç regülatörü gibi adlandırmalar da yapılabilir. Sıvılaştırılmış petrol gazının sıvı fazdan gaz fazına geçmesini sağlar. ...

Buhar basıncı nedir?

28 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

  Her sıvının sıcaklıkla değişen bir buhar basıncı vardır. Bu basınç atmosfer basıncına eşit olduğu zaman kaynama başlar. Sıvı ne kadar uçucu olursa, alçak sıcaklıklardaki buhar basıncı da o kadar yükselir. ...

Bor nedir?

28 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

1808 yılında keşfedilmiş olan bor, siyah metalik görünümlü bir element olup, en yaygın bilinen türevi “boraks”dır. Sodyum tetraborat, özel uygulamalarda yakıt katkı maddesi olarak kullanılmaktadırlar. Daha önce  Amerikan Donanması tarafın...

Biyoyakıtlar nedir?

28 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Biyokimyasal ya da termokimyasal dönüşüm süreçlerinden geçirilmesiyle elde edilen gaz, sıvı ve katı ürünlerin genel adıdır. Biyoyakıtlar, tarımsal ürünlerin, odunun, hayvan, bitki ve belediye artıklarının çeşitli  Gaz biyoyakıtlar; biyohidrojen, biyo...

Biyodizel nedir?

28 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Biyodizel, hayvansal veya bitkisel yağlar gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen alternatif bir dizel yakıtıdır. Kimyasal olarak ise, uzun zincirli yağ asidi mono alkil esteri olarak tanımlanabilir. “Biyo” kökü biyolojik esaslı olduğunu, 'd...

Bilimsel yasa nedir?

28 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bilimsel araştırma yöntemleriyle tespit edilmiş olaylar arasındaki değişmez ilişkiler sistemi. Kaynak: Prof. Dr. Mustafa Ergün, Felsefeye Giriş (Bilim Felsefesi).   ...

Bilim nedir?

28 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Denetimli gözlem ve gözlem sonuçlarına dayalı mantıksal düşünme yoluyla olayları açıklama gücü taşıyan hipotezler bulma ve bunları doğrulama metodudur. Bilimsel yöntemle elde edilen sistemli bilgiler topluluğu. Kaynak: Prof. Dr. Mustafa Ergün, Felsef...

Basınç nedir?

28 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Basınç, birim yüzeye dik doğrultuda etki eden kuvvettir. Fizikte basıncı ifade eden birçok birim vardır. Bunların bir kısmı; atmosfer (atm), bar ve psi’dir. ...