Başlangıç » Etiket Arşivi Bilim (page 10)

Tag Archives: Bilim

EN 590 normuna uygun motorinin özellikleri

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

EN 590 no'lu Avrupa Birliği standardı 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren geçerli olan bir standarttır. Bu standart dizel yakıtlarının; alevlenme noktasını, su içeriğini, kükürt oranını, yağ oranını, yoğunluğunu, viskozitesini, setan sayısını ve ind...

Ekolojik Denge Nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir ürünün üretimi, kullanımı ve geri dönüşümündeki çevresel faktörleri içerir. Hem ürünlerin ekolojik karşılaştırılması, hem de ekolojik iyileştirme için ürünün ömrü boyunca ürünün ekolojik bilançoları yapılır. ...

Durağan dairesel hareket nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Durağan dairesel hareketten kastedilen şey sabit yarıçaplı bir dönemeçte sabit hızda dönmedir. Durağan dairesel bir harekette bir otomobilin yolu; hızı, yönlendirme açısı, dingiller arası açıklık ve direksiyon sisteminin, süspansiyon sisteminin ve la...

Doğrulama ve formel bilim nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Doğrulama: Bir varsayımın (önermenin) doğru olup olmadığını belirlemek için yapılan deneysel ve mantıksal işlem. Formel bilim: İnsanın mantıklı düşünmesi ve olgusal bilgilerini düşüncenin formları olarak ifade etmesi üzerine kurulu mantık ve matemati...

Doğal gazın yakıt kombinasyonları

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Otomotiv şirketleri doğal gazın taşıtlarda kullanımı üç farklı tipte -doğal gazın tek başına kullanılması, bifuel ve duel fuel- uygulamaktadırlar. Duel-fuel yönteminde, taşıtta yakıt olarak doğal gazın dizel ve benzin ile beraber kullanılması (duel f...

Multigrade yağlar nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Multigrade yağlar, çok dereceli yani dört mevsim kullanılan yağlardır. Hem düşük hem de yüksek sıcaklık gereksinimlerini aynı anda karşılayan yağlar diye tanımlanır. Bu durum, sıcak yazların ve sert kışların hüküm sürdüğü ülkelerde araç kullanan sürü...

Hayatın içindeki entropi nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Örneğin bir salonun köşesinde bir kibrit çaktığımızda, kibritin ucundaki maddede depolanmış olan kimyasal enerji açığa çıkar ve bu arada yüksek hızla salınan gazın molekülleri, yakındaki hava molekülleriyle çarpışarak, onların kinetik enerjisinin art...

Doğal gaz nedir?

28 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Doğalgaz hem benzinli hem de dizel motorlarda uygulanabilecek bir yakıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğalgaz, CNG (Compressed Natural Gas = Sıkıştırılmış Doğal Gaz) ve LNG (Liqufied Natural Gas = Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) olarak ekstra tanklar say...