Başlangıç » Etiket Arşivi Emlak (page 10)

Tag Archives: Emlak

Emlak nedir?

21 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Mülk ve maldan oluşan emlak kelimesi ev, arsa, bağ, bahçe, tarla ve arazi gibi taşınmayan malların orta adına denir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Dubleks nedir?

21 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

İki katlı, ikinci katına içten merdivenle çıkılan konut. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Daire nedir?

20 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Yapılarda aynı çatı altında birden fazla yapılan bölümlerden her birine daire denir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Cins değişikliği nedir?

20 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve benzeri iken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya yapılı iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir. Kaynak: E...

Cins tashihi nedir?

20 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazı niteliğinin değiştirerek, bir başka nitelikteki tapu kütüğünde tescil edilmesine denir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Cephe nedir?

20 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir binanın yüzlerinden her biri, özellikle ön yüz. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Cebri satış nedir?

20 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Üzerinde haciz veya ipotek kaydı bulunan borçluya ait taşınmaz malın borcu tahsil amacıyla icra müdürlüğü veya alacaklı kamu idaresi kanalıyla satılarak, ihale alıcısı adına tescili işlemidir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emla...

Cebri icra nedir?

20 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Yerine getirilmeyen veya ödenmeyen bir borcun icra müdürlüğü aracılığı ile tahsili. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Banliyö nedir?

20 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Büyük bir kentin yakın çevresinde bulunan yerleşim birimine banliyö denir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...