Başlangıç » Etiket Arşivi Hukuk (page 10)

Tag Archives: Hukuk

Hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Hak ve hürriyetler sınırsız değildir. Anayasamıza göre, hak ve hürriyetler ülke bütünlüğünün, ulusal egemenliğin, cumhuriyetin, kamu düzeninin, milli güvenliğin, genel ahlak ve sağlığın korunması amacı ile ve ancak kanun ile sınırlanabilir. Kaynak: M...

Temel hak ve hürriyetlerimiz

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Kişi dokunulmazlığı Kişi hürriyeti Özel hayatın gizliliği Konut dokunulmazlığı Haberleşme hürriyeti Yerleşme ve seyahat hürriyeti Din ve vicdan hürriyeti Açıklama hürriyeti Bilim ve sanat hürriyeti Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Açık Öğ...

Anayasa nedir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Anayasa, devletin temel yapısını, örgütlenişini ve işleyişini düzenleyen temel kanundur. Bugünkü Anayasamız, 1982 yılında halkoyuna sunularak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası “Başlangıç” kısmı ile birlikte yedi kısım içi...

Laiklik nedir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, din ve vicdan hürriyetinin devlet tarafından güvence altına alınmasıdır. Laik devlette, kişiler ibadet hürriyetine sahiptirler. Bir din ve mezhep mensuplarının, başka din ve mezhep mensuplarına ...

Hukukun yardımcı kaynakları

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Hukukun yardımcı kaynaklarından biri de yargı kararlarıdır (içtihatlardır). Hakim, hukuki bir sorunun çözümünde diğer kaynaklara başvurduğu halde sorunu çözemezse benzer konularda daha önce verilmiş yargı kararlarından yararlanabilir. Buna Yargı Kara...

İçtihatlar nedir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Hakim, hukuki bir sorunun çözümünde diğer kaynaklara başvurduğu halde sorunu çözemezse benzer konularda daha önce verilmiş yargı kararlarından yararlanabilir. Buna Yargı Kararları (İçtihatlar) denir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Açık ...

Hukukun yazısız kaynakları

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Günümüzde yazılı hukuk kaynakları uygulamada öncelikle geçerlidir. Yazılı kaynakların olmadığı durumlarda örf ve adetler de hukuk kaynağı olarak değerlendirilir. Ancak, örf ve adetlerin; hukuk kuralı olarak değerlendirilebilmesi için şu şartlar aranm...

Hukukun yazılı kaynakları

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Yazılı kaynakların hiçbiri kendisinden üstte bulunan kurala aykırı olamaz. Örneğin, tüzükler kanunlara aykırı olamaz. Kanunlar, Anayasa aykırı olamazlar. Buna, Anayasanın üstünlüğü ilkesi denir. Kanunlar: Türkiye Büyük Millet Meclisince (Yasama Organ...

Hukukun Kaynakları nelerdir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Kaynak kelimesi çeşitli anlamlarda kullanılır. Buradaki anlamı hukuk kurallarının hangi biçimde ortaya çıktığını göstermektedir (Şekil 1). Yazılı kaynaklar, en üstte Anayasa olmak üzere, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler ve yönetmelikle...

Vergi Hukuku nedir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Devlet ve kişiler arasındaki vergi ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarıdır. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Açık Öğretim Lisesi “Hukuk 1 (Hazırlayan: Taylan ACAR)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010). ...