Etiketler: Hukuk

Hukuk

Kollektif Şirket (TK.153-242)

TK.153. maddesi kolektif şirketi, “Ticari bir işletmeyi, bir ticaret unvanı altında işletmek maksadı ile hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklardan...

Hukuk

Ticaret şirketlerde sermaye ortaklıkları

Sermaye ortaklıklarında, şirket alacaklıları kural olarak sadece şirketin malvarlığına müracaat edebilirler. Bu tür ortaklıklarda ortaklar sadece şirkete karşı ve taahhüt...

Hukuk

Ticaret şirketlerde kişi ortaklıkları

Kişi ortaklıklarında kişisel unsurlar ağır basar, diğer bir ifade ile ortakların kişilikleri önem taşır. Bunun sonucu olarak, aksi kararlaştırılmadığı takdirde...

Hukuk

Tellal kimdir?

Bir ücret karşılığında bir anlaşma fırsatı göstermek veya sözleşmenin yapılmasında aracılık etmek üzere tayin edilen kimsedir. Kısacası, tellal iki tarafı...

Hukuk

Komisyoncu kimdir?

Belli bir ücret karşılığında kendi adına ve müvekkili hesabına kıymetli evrak ve taşınır eşya alım satımını üstlenen kimsedir. Komisyoncu ile...

Hukuk

Tek yetkili satıcı nedir?

Uygulamada bu tip sözleşmeye “genel distribütörlük”, “ana bayilik”de denilmektedir. Tek yetkili satıcı kendisine bırakılan bölgede tekel şeklinde müvekkili firmanın ürünlerini...

Hukuk

Acente nedir?

Bir kuruluşun malî veya ticarî işlerini kazanç karşılığında yürüten ticarethane. Ticaret Kanununun 116. maddesine göre ticari mümessil, ticari vekil, satış...

Hukuk

Seyyar tüccar memuru kimdir?

Seyyar tüccar memuru, işletmenin sahibi tacir adına ticari işletmenin merkezinin dışındaki yerlerde tacir adına işlem yapmaya yetkili kişidir. Bunlar, ticari...