Etiketler: Hukuk

Hukuk

Zuhur Nedir?

Ortaya çıkma, görünme, belirme, baş gösterme, meydana çıkma.

Hukuk

Yüce Divan Nedir?

Yüce Divan; Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu üyeleri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyeleri, Başsavcılarını,...

Hukuk

Karine nedir?

1. Karışık bir iş veya sorunun anlaşılmasına, çözümlenmesine yarayan durum, ipucu. 2. Belirti.  

Hukuk

Poliçeden doğan taleplerde zamanaşımı

Kabul etmiş muhataba karşı açılacak tüm davalar vade tarihinden itibaren 3 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Hamilin keşideci ile cirantalara karşı...

Hukuk

Çekte ödeme

Çek ödenmek üzere muhataba ibraz süresi içinde ibraz edilmelidir. Çeklerin ödeme için ibrazı ancak iş günü ve saatlerinde yapılır. İbraz...