Etiketler: Hukuk

Hukuk

Vergi ziyaı Nedir?

Vergi kaybı. Vergi mükelleflerinin, işlemlerde yaptıkları eksiklikler ve gecikmeler sebebiyle vergi kaybına neden olması, vergi kaçırmaya girişmesi.

Hukuk

Kal’ Nedir?

Koparma; sökme; çıkarma; çıkarılma; temelinden çekip alma

Hukuk

Teşviş Nedir?

Karma karışık yapma, iyiyi kötüye katma, zihnin karışık bir durum alması.

Hukuk

Zilyet Nedir?

Bir şeyi fiilen elinde bulunduran kişi; bir şeyde tasarrufta bulunan kişi; elmen

Hukuk

İsnat Nedir?

Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme. Karacılık, iftira.