Tagged: İstatistik

İstatistik

Anayasal iktisat

Anayasal iktisat doğrudan doğruya, ekonomik yaşamın meydana geldiği, hukuki, kurumsal ve anayasal çerçeveyi incelemektedir. Çünkü anayasa iktisadın kaynaklandığı temel ilkelerden...

İstatistik

Kamusal tercihler teorisi nedir?

Kamusal tercihler teorisi, kamusal karar alma sürecinin ekonomik olarak incelenmesi olarak tanımlanabilir. Teori, kamusal karar alma sürecinde rol alan dört...

İstatistik

Yeni endüstriyel iktisat

Endüstriyel iktisat şirket ve endüstrinin yapısı, satıcılar ve alıcıların tutumları ile iktisadi performans ve refah üzerindeki sonuçsal etkileri incelemiştir. Kaynak:iibf.sdu.edu.tr(Süleyman...

İstatistik

Operasyonel iktisat

Operasyonel iktisat tarafsız, saplantısız ve bağlantısız yaklaşımı ile bilinen tüm iktisat teori ve politikalarını inceleyen, toplum yararına olanlardan istifade eden...

İstatistik

Yeni kurumsal iktisat

Yeni kurumsal iktisat, insan davranışlarını etkileyen çıkar faktörünün yanında (homo economicus), sosyal bir varlık olması nedeniyle insanın içinde bulunduğu sosyal...

İstatistik

Arz yanlı iktisat

Bu politika Ronald Reagan ve Margareth Thatcher gibi isimler ile gündeme gelmiştir. Yüksek enflasyona ve reel milli gelirdeki az artışa...

İstatistik

Parametre (Parameter) ve İstatistik nedir?

Kitle özelliklerinin sayısal değerlerine PARAMETRE denir. Araştırma kitle yerine örneklem üzerinde uygulanıyorsa, parametre değerleri tahmin edilir. Bu durumda, örneklemden elde...

İstatistik

Tam Sayım nedir?

Bir araştırma kapsamında, kitledeki tüm birimlerine ulaşılarak istenen bilginin elde edilmesi işlemidir. Bunun yapılabilmesi için incelenecek kitlenin büyüklüğünün, belirlenen maliyet...