Başlangıç » Etiket Arşivi İstatistik

Tag Archives: İstatistik

Anayasal iktisat

7 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Anayasal iktisat doğrudan doğruya, ekonomik yaşamın meydana geldiği, hukuki, kurumsal ve anayasal çerçeveyi incelemektedir. Çünkü anayasa iktisadın kaynaklandığı temel ilkelerden biri, ekonomik yaşamı belirleyen temel faktör, toplumun mevcut hukuki, ...

Kamusal tercihler teorisi nedir?

7 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Kamusal tercihler teorisi, kamusal karar alma sürecinin ekonomik olarak incelenmesi olarak tanımlanabilir. Teori, kamusal karar alma sürecinde rol alan dört aktörün ekonomi üzerinde etkili olduğunu ifade etmektedir. Bu aktörler; bürokrasi, siyasi par...

Yeni endüstriyel iktisat

6 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Endüstriyel iktisat şirket ve endüstrinin yapısı, satıcılar ve alıcıların tutumları ile iktisadi performans ve refah üzerindeki sonuçsal etkileri incelemiştir. Kaynak:iibf.sdu.edu.tr(Süleyman Demirle Üniversitesi) web sitesinde yayımlanan “İktisadi D...

Operasyonel iktisat

6 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Operasyonel iktisat tarafsız, saplantısız ve bağlantısız yaklaşımı ile bilinen tüm iktisat teori ve politikalarını inceleyen, toplum yararına olanlardan istifade eden bir iktisat bilimi yaklaşımıdır. Kaynak:iibf.sdu.edu.tr(Süleyman Demirle Üniversite...

Yeni kurumsal iktisat

13 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Yeni kurumsal iktisat, insan davranışlarını etkileyen çıkar faktörünün yanında (homo economicus), sosyal bir varlık olması nedeniyle insanın içinde bulunduğu sosyal çevrenin örf, adet, gelenek, görenek, din gibi dinamiklerinin de davranışları şekille...

Arz yanlı iktisat

13 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Bu politika Ronald Reagan ve Margareth Thatcher gibi isimler ile gündeme gelmiştir. Yüksek enflasyona ve reel milli gelirdeki az artışa hızlı bir tedavi oluşturmaktadır. Kaynak:iibf.sdu.edu.tr(Süleyman Demirel Üniversitesi) web sitesinde yayımlanan “...

Parametre (Parameter) ve İstatistik nedir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Kitle özelliklerinin sayısal değerlerine PARAMETRE denir. Araştırma kitle yerine örneklem üzerinde uygulanıyorsa, parametre değerleri tahmin edilir. Bu durumda, örneklemden elde edilen sayısal değerlere İSTATİSTİK denir. Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Andım O...

Gözlem (ya da denek, Observation) nedir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Kitle ya da örneklemde yer alan her birime gözlem ya da denek denir. Gözlem (ya da denek) sayısı aşağıdaki biçimde simgeleştirilmektedir. Kitledeki Gözlem Sayısı: N Örneklemdeki Gözlem Sayısı: n Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Andım Oben Balce – Yrd. Doç...

Tam Sayım nedir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir araştırma kapsamında, kitledeki tüm birimlerine ulaşılarak istenen bilginin elde edilmesi işlemidir. Bunun yapılabilmesi için incelenecek kitlenin büyüklüğünün, belirlenen maliyet ve zaman gibi kısıtlara uygun olması gerekir. Bazı durumlarda (nüf...

Örneklem (Sample) ve Örnekleme (Sampling) nedir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir kitleden, belirli yöntemler kullanılarak seçilen aynı özellikleri taşıyan bir kısım bireyin oluşturduğu topluluğa ÖRNEKLEM denir. Örneklem seçmek için kullanılan yöntemler topluluğu ise ÖRNEKLEME olarak adlandırılır. Örnekleme yöntemleri en genel...