Etiketler: İstatistik

Anayasal iktisat

Anayasal iktisat doğrudan doğruya, ekonomik yaşamın meydana geldiği, hukuki, kurumsal ve anayasal çerçeveyi incelemektedir. Çünkü anayasa iktisadın kaynaklandığı temel ilkelerden...

Kamusal tercihler teorisi nedir?

Kamusal tercihler teorisi, kamusal karar alma sürecinin ekonomik olarak incelenmesi olarak tanımlanabilir. Teori, kamusal karar alma sürecinde rol alan dört...

Yeni endüstriyel iktisat

Endüstriyel iktisat şirket ve endüstrinin yapısı, satıcılar ve alıcıların tutumları ile iktisadi performans ve refah üzerindeki sonuçsal etkileri incelemiştir. Kaynak:iibf.sdu.edu.tr(Süleyman...

Operasyonel iktisat

Operasyonel iktisat tarafsız, saplantısız ve bağlantısız yaklaşımı ile bilinen tüm iktisat teori ve politikalarını inceleyen, toplum yararına olanlardan istifade eden...

Yeni kurumsal iktisat

Yeni kurumsal iktisat, insan davranışlarını etkileyen çıkar faktörünün yanında (homo economicus), sosyal bir varlık olması nedeniyle insanın içinde bulunduğu sosyal...

Arz yanlı iktisat

Bu politika Ronald Reagan ve Margareth Thatcher gibi isimler ile gündeme gelmiştir. Yüksek enflasyona ve reel milli gelirdeki az artışa...

Parametre (Parameter) ve İstatistik nedir?

Kitle özelliklerinin sayısal değerlerine PARAMETRE denir. Araştırma kitle yerine örneklem üzerinde uygulanıyorsa, parametre değerleri tahmin edilir. Bu durumda, örneklemden elde...

Tam Sayım nedir?

Bir araştırma kapsamında, kitledeki tüm birimlerine ulaşılarak istenen bilginin elde edilmesi işlemidir. Bunun yapılabilmesi için incelenecek kitlenin büyüklüğünün, belirlenen maliyet...