Etiketler: Meteoroloji

Temel meteoroloji disiplinleri ve uygulama alanları

Meteorolojinin özel uygulamaları: · Aeronotikal (havacılık) Meteoroloji, Tarımsal Meteoroloji, Atmosferik Kimya ve Hava Kirliliği Meteorolojisi, Atmosferik Türbülans, Bio Meteoroloji, Boundary...

Hava tahmin prensipleri nelerdir?

Hava tahmini “süreklilik prensipleri” ne dayanır. Bunlar 5 sınıfa ayrılmışlardır. Süreklilik: Burada var olan durumun belli bir zaman için devam...

Hava tahmini nedir ve nasıl yapılır?

Hava tahmini meteorolojinin kalbinde yer alır, bu işle yoğrulan birçok genç insan, milyonlarca insanın yaşamını etkileyen hava olaylarını doğru tahmin...

İstatistiklere dayanan hava tahmin metodu nedir?

Geçmişteki bilgi ve tecrübeler belli olayların davranışı hakkında çokça bilgi sağlamaktadır. Geçmişle geleceğin ilişkilendirilebileceği istatiksel tarzda bu tecrübeler formüle edilebilir....

Meteoroljistler hangi aletleri kullanırlar?

Yüzyıllardır, havanın anlaşılması ve tahmin edilmesi için atmosfer rasatları kullanılmıştır. En önemli rasatlar yer istasyonlarındaki aletler vasıtasıyla ölçülen sıcaklık, barometrik...

Meteoroloji nedir?

Meteoroloji; kısaca atmosfer bilimidir. Yunanca “meteoron” kelimesinden adını almıştır ve gökyüzünde olan olaylar anlamına gelmektedir. Eski yunanlılar bulutları, rüzgarları ve...

Meteorolojinin gelişimi nasıl olmuştur?

1800’lü yılların ortalarında meteorolojistler, geniş alanları etkileyen hava sistemlerinin (gelişimi, değişimi ile birlikte bunların yer yüzeyindeki hareketleri sonucunda) bulutları, rüzgarları...