Başlangıç » Etiket Arşivi Meteoroloji

Tag Archives: Meteoroloji

Temel meteoroloji disiplinleri ve uygulama alanları

16 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Meteorolojinin özel uygulamaları: · Aeronotikal (havacılık) Meteoroloji, Tarımsal Meteoroloji, Atmosferik Kimya ve Hava Kirliliği Meteorolojisi, Atmosferik Türbülans, Bio Meteoroloji, Boundary layer (sınır tabakası) Meteoroloji, Bulut ve yağış fiziği...

Hava tahmin prensipleri nelerdir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Hava tahmini “süreklilik prensipleri” ne dayanır. Bunlar 5 sınıfa ayrılmışlardır. Süreklilik: Burada var olan durumun belli bir zaman için devam edeceği varsayılmaktadır. Bu varsayım başka herhangi bir tahmin tekniği için minimum seviye o...

Hava tahmininde meteoroloji nasıl kullanılır?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Eski zamanlarda atmosferde meydana gelen olaylar insan anlayışının dışındaydı. Fakat şimdi onların tamamen fizik kanunları sonucu olduğunu biliyoruz. Hava şartları atmosferin ısınma ve soğumasına olduğu kadar bunların sonucu olarak meydana gelen hare...

Hava tahmini nedir ve nasıl yapılır?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Hava tahmini meteorolojinin kalbinde yer alır, bu işle yoğrulan birçok genç insan, milyonlarca insanın yaşamını etkileyen hava olaylarını doğru tahmin etmeye ve açıklamaya çalışırlar. Meteorlojistler bu alanda yaptığı çalışmalarla özellikle son 30 yı...

İstatistiklere dayanan hava tahmin metodu nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Geçmişteki bilgi ve tecrübeler belli olayların davranışı hakkında çokça bilgi sağlamaktadır. Geçmişle geleceğin ilişkilendirilebileceği istatiksel tarzda bu tecrübeler formüle edilebilir. Yani “dün ve bugün ne oldu” ve “yarın ne ola...

Meteoroljistler hangi aletleri kullanırlar?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Yüzyıllardır, havanın anlaşılması ve tahmin edilmesi için atmosfer rasatları kullanılmıştır. En önemli rasatlar yer istasyonlarındaki aletler vasıtasıyla ölçülen sıcaklık, barometrik basınç, nem, rüzgar hızı ve yönüdür. Sonraları “rawinsonde” sistemi...

Meteoroloji nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Meteoroloji; kısaca atmosfer bilimidir. Yunanca “meteoron” kelimesinden adını almıştır ve gökyüzünde olan olaylar anlamına gelmektedir. Eski yunanlılar bulutları, rüzgarları ve yağmuru anlamak ve birbirleriyle ilişkilerini tespit etmek iç...

Meteorolojinin gelişimi nasıl olmuştur?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

1800’lü yılların ortalarında meteorolojistler, geniş alanları etkileyen hava sistemlerinin (gelişimi, değişimi ile birlikte bunların yer yüzeyindeki hareketleri sonucunda) bulutları, rüzgarları ve yağmuru oluşturduğunun farkına varmaya başladılar. Bu...