Tagged: Sigortacılık

Sigortacılık

Zeyilname nedir?

Poliçenin yürürlüğü sırasında meydana gelen değişikliği belirten poliçenin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülen ek sigorta sözleşmesidir. Örneğin yaşam poliçelerinde prim...

Sigortacılık

Underwriting (Risk Kabul) nedir?

Sigortacının, başvuruyu kabul edip etmeyeceğinin ve kabul ederse hangi şartlarda onaylayacağının belirlendiği süreç. Kaynak: “Sigortacılık ile ilgili Bilmeniz Gereken Terimler”,...

Sigortacılık

Tıbbi Tetkikler nedir?

Sigortalının yaşına ve istediği teminat tutarına bağlı olarak sigortacı tarafından istenebilen tıbbi raporlardır. Kaynak: “Sigortacılık ile ilgili Bilmeniz Gereken Terimler”,...

Sigortacılık

Tenzil (Dondurma) nedir?

Uzun süreli sigortalarda poliçe özel şartlarında yazılı azami sürenin geçmesi ve bu süreye ait primlerin ödenmesinden sonra prim ödemelerinin durdurulması...

Sigortacılık

Teminat nedir?

Sigortacının sigortalıya rizikonun gerçekleşmesi halinde vermeyi taahhüt ettiği, güvencedir. Kaynak: “Sigortacılık ile ilgili Bilmeniz Gereken Terimler”, Demirhayat Web Sitesi, Ziyaret...

Sigortacılık

Teknik Faiz nedir?

Yaşam poliçeleri için kullanılan ve sigortacının garanti ettiği minimum faiz oranıdır. Kaynak: “Sigortacılık ile ilgili Bilmeniz Gereken Terimler”, Demirhayat Web...

Sigortacılık

Tazminat nedir?

Poliçe türüne göre, sağlık giderleri, maluliyet ve kritik hastalık durumunda sigortalıya, sigortalının vefatı durumunda ise menfaattara ödenmesi gereken toplu tutar....

Sigortacılık

Sigorta ettiren nedir?

Sigortacı ile sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme yükümlülüğü altına giren kişidir. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabilir. Kaynak:...