Başlangıç » Etiket Arşivi Sigortacılık

Tag Archives: Sigortacılık

Zeyilname nedir?

30 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Poliçenin yürürlüğü sırasında meydana gelen değişikliği belirten poliçenin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülen ek sigorta sözleşmesidir. Örneğin yaşam poliçelerinde prim artışı, sağlık poliçelerinde aile poliçesine çocuk eklenmesi gibi değişiklikle...

Underwriting (Risk Kabul) nedir?

30 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Sigortacının, başvuruyu kabul edip etmeyeceğinin ve kabul ederse hangi şartlarda onaylayacağının belirlendiği süreç. Kaynak: “Sigortacılık ile ilgili Bilmeniz Gereken Terimler”, Demirhayat Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 14/05/2010. ...

Tıbbi Tetkikler nedir?

30 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Sigortalının yaşına ve istediği teminat tutarına bağlı olarak sigortacı tarafından istenebilen tıbbi raporlardır. Kaynak: “Sigortacılık ile ilgili Bilmeniz Gereken Terimler”, Demirhayat Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 14/05/2010. ...

Tenzil (Dondurma) nedir?

30 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Uzun süreli sigortalarda poliçe özel şartlarında yazılı azami sürenin geçmesi ve bu süreye ait primlerin ödenmesinden sonra prim ödemelerinin durdurulması ve sigortalının maluliyet, kritik hastalık, vefat gibi tazminat hakkından yararlanmadan sadece ...

Teminat nedir?

30 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Sigortacının sigortalıya rizikonun gerçekleşmesi halinde vermeyi taahhüt ettiği, güvencedir. Kaynak: “Sigortacılık ile ilgili Bilmeniz Gereken Terimler”, Demirhayat Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 14/05/2010. ...

Teknik Faiz nedir?

30 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Yaşam poliçeleri için kullanılan ve sigortacının garanti ettiği minimum faiz oranıdır. Kaynak: “Sigortacılık ile ilgili Bilmeniz Gereken Terimler”, Demirhayat Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 14/05/2010. ...

Tazminat nedir?

30 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Poliçe türüne göre, sağlık giderleri, maluliyet ve kritik hastalık durumunda sigortalıya, sigortalının vefatı durumunda ise menfaattara ödenmesi gereken toplu tutar. Kaynak: “Sigortacılık ile ilgili Bilmeniz Gereken Terimler”, Demirhayat Web Sitesi, ...

İstisna nedir?

30 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Sigorta teminatları dışında kalan durumlardır. Kaynak: “Sigortacılık ile ilgili Bilmeniz Gereken Terimler”, Demirhayat Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 14/05/2010. ...