Etiketler: Sigortacılık

Kar Paylı Poliçe (Participating policy) nedir?

Özellikle Hayat Sigortaları’nda kullanılmakta olan kar paylı poliçelerle, sigortacının karına katılma hakkı elde edilir. Kaynak: Sigorta Terimleri Sözlüğü, Ozmusul Web...

Zeyilname nedir?

Poliçenin yürürlüğü sırasında meydana gelen değişikliği belirten poliçenin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülen ek sigorta sözleşmesidir. Örneğin yaşam poliçelerinde prim...

Underwriting (Risk Kabul) nedir?

Sigortacının, başvuruyu kabul edip etmeyeceğinin ve kabul ederse hangi şartlarda onaylayacağının belirlendiği süreç. Kaynak: “Sigortacılık ile ilgili Bilmeniz Gereken Terimler”,...

Tıbbi Tetkikler nedir?

Sigortalının yaşına ve istediği teminat tutarına bağlı olarak sigortacı tarafından istenebilen tıbbi raporlardır. Kaynak: “Sigortacılık ile ilgili Bilmeniz Gereken Terimler”,...

Tenzil (Dondurma) nedir?

Uzun süreli sigortalarda poliçe özel şartlarında yazılı azami sürenin geçmesi ve bu süreye ait primlerin ödenmesinden sonra prim ödemelerinin durdurulması...

Teminat nedir?

Sigortacının sigortalıya rizikonun gerçekleşmesi halinde vermeyi taahhüt ettiği, güvencedir. Kaynak: “Sigortacılık ile ilgili Bilmeniz Gereken Terimler”, Demirhayat Web Sitesi, Ziyaret...

Teknik Faiz nedir?

Yaşam poliçeleri için kullanılan ve sigortacının garanti ettiği minimum faiz oranıdır. Kaynak: “Sigortacılık ile ilgili Bilmeniz Gereken Terimler”, Demirhayat Web...

Tazminat nedir?

Poliçe türüne göre, sağlık giderleri, maluliyet ve kritik hastalık durumunda sigortalıya, sigortalının vefatı durumunda ise menfaattara ödenmesi gereken toplu tutar....

İstisna nedir?

Sigorta teminatları dışında kalan durumlardır. Kaynak: “Sigortacılık ile ilgili Bilmeniz Gereken Terimler”, Demirhayat Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 14/05/2010.