Başlangıç » Etiket Arşivi Teknoloji (page 20)

Tag Archives: Teknoloji

Etkili öğretmen kimdir?

23 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Etkili öğretmenler; “düşünen, soru soran, eleştiren, gelişme ve yeniliklere açık, kendini sürekli yenileyen, mesleğini seven kişilerdir”. Kaynak: Metin GÜMÜŞ ve Ark., “Otomotiv Öğretmenlerinin Mesleki Özelliklerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiy...

Eğitimin amacı nedir?

23 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Eğitimin öncelikli amacı ise, kişilerin bu geniş anlam içindeki rollerini yerine getirebilmelerini sağlamaktır. Yeni bir bin yıla adım attığımız şu günlerde artık roller değişmektedir. Farklı bir dünya düzeni, küreselleşme, dünyaya açılma, yeniden ya...

Bir başka açıdan eğitim nedir?

23 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Eğitim; evrenin, yerkürenin, yaşam sistemlerinin ve bilincin hikayesini bilmek, bu hikayede insanın rolünü tanımak olarak tanımlanabilir. Kaynak: Metin GÜMÜŞ ve Ark., “Otomotiv Öğretmenlerinin Mesleki Özelliklerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçlarına Etk...

Öğrencilerin öğretime katılması nasıl olur?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Öğrencinin öğretime katılımı iki türlü olabilir: Zihinsel katılım ve eylemsel katılım. Derste işlenen konu öğrenci için anlamlı ise, öğrenci dersi dikkatle dinler, kendini zihinsel olarak işlenen konunun içine katar. Zihinsel katılımı eylemsel katılı...

Öğretmenin öğretmenlik meslek bilgi ve becerisi nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Günümüzde “alanında uzman olan öğretebilir” söylemi, yerini “alanı bilen ve öğretme yeterliliğine sahip olan öğretebilir” söylemine bırakmıştır. Buna göre, bir alanı öğretebilmek için o alanı iyi bilmek yeterli değildir. Alan bilgisi yanında öğretme ...

Grup öğretimi nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Öğretme­nin sözel anlatımla derste etkin olduğu, öğrencilerin ise çoğunlukla edilgin ol­duğu, öğrencilerin birey­sel farklılıklarının ve ge­reksinmelerinin göz önün­de bulundurulmadığı öğ­retim biçimidir. Kaynak: Prof. Dr. Mahmut Tandoğan, “Ünite-2: ...

Bireysel öğretim nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Öğren­ciye öğrenmesi için gere­ken süre konusunda esnek davranıldığı, her öğrenci­nin kendi öğrenme hızında ilerleyebildiği, öğrenciye öğrenme biçimine uygun sistematik olarak geliştiril­miş bireysel öğretim araç-­gereç ve uyarıcı seçenekle­rinin sun...