Başlangıç » Etiket Arşivi Veterinerlik (page 5)

Tag Archives: Veterinerlik

Raşitizm’den korunma yolları nelerdir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Gebe ineklere iyi kaliteli kuru ot verilmeli, gebe ve sağmal ineklerin yemlerine kemik unu veya DCP katılmalıdır. Gebelik devresinde ineklerin yemlerinde yeterli düzeyde A ve D vitamini bulundurulmalıdır. Bu vitaminler yemlerle yeterince sağlanamıyor...

Raşitizm nedenleri ve belirtileri nelerdir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Nedenleri: Kalsiyum, fosfor ve D vitamini noksanlığı sonucu buzağı ve danalarda görülen bir hastalıktır. Kötü ahır şartlarında barındırılan buzağı ve danalarda ise güneş ışınlarından yararlanamama sonucu D vitamini eksikliği önemli rol oynar. Belirti...

Sığırlarda ketosis nedenleri ve belirtileri nelerdir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Hastalığın nedeni yüksek süt verimli ineklerde sağmal dönemde oluşan enerji açığıdır. Bu ya rasyondaki enerji azlığından ya da gıda alımını azaltan birçok hastalıktan meydana gelir. Hayvanların aşırı yağlanması ve hareketsizlik önemli rol oynar. Beli...

Kemik erimesi (osteomalazi) belirtileri?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Başlangıçta verim ve kilo kaybı, boğaya gelme aralıklarında düzensizlik ve gebe kalma oranında azalma gibi son derece önemli ekonomik kayıplara neden olur. Bu dönemde uygun olmayan cisimleri yalama ve yeme (pika) dikkati çeker. Daha sonraları yürüyüş...

Kemik Erimesi (Osteomalazi) nedenleri?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Başlıca nedeni uzun süren fosfor noksanlığıdır. Fosfor noksanlığına yol açan durumlar ise, toprağın fosfor bakımından fakir olması, kurak mevsimlerde yetişen bitkilerde fosfor oranının düşük olması, rasyonda protein noksanlığı, erozyon, toprağın hata...

Rumende Gaz Oluşumu (Timpani) nedenleri?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Yonca, tırfıl, fiğ gibi yem bitkileri, yeşil hububat taneleri, çiçeklenme devresinden önceki her türden yeşil otların fazla miktarda yedirilmesi, yeşil otların kızışmış olarak verilmeleri ve yemlerin kırağılı veya soğuk olması sonucu meydana gelir. A...

Rumen Asidosu (Yem Tutması, Hamurlama) nedenleri?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Tahıl taneleri, un, kepek, değirmen artıkları, nişasta ve bira fabrikası artıkları gibi yem maddelerinin normalden fazla ve ani olarak yedirilmesi; elma, üzüm posası, melas, şeker pancarı, incir gibi şekerli yem maddelerinin ve ekmek artıklarının bir...

İmpetigo nedir etkeni ve semptomları nelerdir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Vücudun kılsız bölgelerinde derinin yüzeysel katlarında önce vesicül ve daha sonra da irinleşme ve kabuklanma ile karakterize yüzeysel bir deri hastalığıdır. Etkeni: staphylaccocus spp bakterileridir. Belirtileri: Derideki sıyrık ve çatlaklardan gire...