24 Haziran 2011

Tartışma (Soru-Cevap) yöntemi ile öğretim

Eğitim
Eğitim

Tartışma yöntemi, amaçlara uygun bilgi kazandırmak üzere, eğitilen grubun katılması ile konuların açıklanması ve tartışılmasıdır. Bu yöntem eğitilenin konu hakkında gruba yönelttiği soruların sözlü olarak eğitilenler tarafından cevaplandırılmasını ve onların fikirlerinin ortaya konulmasını sağlar.

Yararlı Yönleri:

1.    Katılımcılar öğretim etkinliğine katıldıklarından aktif ve her an konuşmaya hazır olur.

2.    Katılımcılar kişisel yorum yapma, düşündüklerini anlatma, eleştiride bulunma becerisi kazanırlar.

3.    Katılımcıların birbirlerini tanımalarına ve toplumsallaşmalarına katkıda bulunur.

4.    Eğitici ve katılımcılar arasındaki iletişim canlı ve etkili hale gelir.

5.    Konu ile ilgili sorunlara çözüm yolları farklı yaklaşımlarla aranır ve bulunur.

6.    Öğretene geri bildirim sağlar.

Sakıncalı Yönleri

1.    Öğretim için ayrılan süreden fazla zaman harcanabilir.

2.    Tartışmaya katılanların sayısı az ise beklenen yararlar sağlanmaz.

3.    Öğretim sırasında amaçlardan sapma ve uzaklaşma tehlikesi vardır.

4.    Konunun sıra ile ve düzenli olarak izlenmesi zordur.

Kaynak: Bürke Aycan’ın “Eğiticiler için Kişisel Gelişim Semineri“nden Kayseri (22-26 Ekim 2007) derlenmiştir (Derleme Tarihi: 20/05/2011).

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...