Başlangıç » Nedir » Teknik Resim Niçin Gereklidir?

Teknik Resim Niçin Gereklidir?

Posted by: Akif AKBULUT 18 Nisan 2010 Yorum Yaz

Teknik Resim Niçin Gereklidir? Tasarım
Küp, silindir gibi bazı geometrik parçaları yazılı veya sözlü olarak anlatıp yaptırabiliriz. Bu tür parçaların dışında kalan diğer parçaların yazılı veya sözlü olarak anlatılması mümkün olmaz. Fotoğraflar ve perspektif resimler ise yapılması istenilen parça hakkında bize genel bilgi verir; fakat kesin ölçüleri, parçanın görünmeyen kısımları, yüzeylerin işleme kaliteleri hakkında bilgi veremez. Birçok araç-gereç gibi elektrikli ve elektronik aygıtlar da birden fazla parçanın birleştirilmesiyle oluşur. Her parça, üretilmeden önce ilgili bölüm tarafından tasarlanır, projelendirilir, teknik resmi çizilir ve daha sonra üretime geçilir. Parçaların özellikleri kağıt üzerinde çizgi, harf, rakam ve sembollerle ifade edilir. Teknik resmin önemi, üretilmesi istenilen bir parçanın gerekli tüm bilgilerini içermesi ve uluslararası çizgisel bir dil olmasıdır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde teknik resim kurallarına uygun üretilen parçalar, aynı standarttadır. Kırılan veya arızalanan bir parça, yeniden üretileceğinde o parçanın teknik resminden yararlanılır. Bu nedenle her teknik eleman, teknik resim kurallarını bilmeli ve uygulamalıdır.
MEGEP, Teknik Resim, Ankara 20052010-04-18
  • pcyazar

    Teknik resim, teknik elemanlar tarafından herhangi bir makinenin veya bu makineye ait parçaların üretimi için kullanılan çizgi lisanıdır.