Başlangıç » Nedir » Teknolojik ürünlerin yaşanılan çevreye ne gibi katkıları olmaktadır?

Teknolojik ürünlerin yaşanılan çevreye ne gibi katkıları olmaktadır?

Posted by: UBilişim 17 Mart 2010 Yorum Yaz

Teknolojik ürünlerin yaşanılan çevreye ne gibi katkıları olmaktadır? Bilişim
Teknolojinin gelişmesine paralel olarak bilgiye erişim kolaylaşmaktadır. Bilgiye erişimde kolaylık sağlanması da teknolojik gelişmelerin hızlanmasına neden ol­maktadır. Teknolojinin kullanılmadığı dönemlerde bir konu hakkında araştırma yapmak günler hatta haftalar sürerken, şimdi internet aracılığı ile çok kısa süre için­de tamamlanabilmektedir. Başka bir ülkedeki üniversite kütüphanesine girerek ge­rekli dokümanları elde etmek çok kolaylaşmaktadır. Gelişen teknoloji ile başka bir üniversitedeki konuşmacı dersinize konuk konuşmacı olarak getirmek için fiziksel olarak kendisi gelmeden, sesi ve görüntüsü ile dersinize konuk olabilmekte ve hatta sorularınıza yanıt verebilmektedir. Böylece, bu konuşmacının bilgilerinden tüm sı­nıf yararlanabilmektedir.
Rekabetin yoğun yaşandığı günümüz pazarlarında işletmelerin rakip işletmelere karşı üstünlük sağlamasında teknolojik gelişmelerin rolü artmaktadır. Özellikle global işletmelerin arttığı bu son dönemde bilişim teknolojisindeki gelişmeler işlet­meleri daha dinamik duruma getirmektedir. İşletmeler tüm dünyaya yayılmış ofis ya da fabrikaları ile daha kolay iletişim kurabilmekte ve acil durumlara daha kolay müdahale edebilmektedir.
Özetle, bilişim teknolojisindeki gelişmeler toplumdaki tüm bireylerin yaşamı ile birlikte tüm sektörlerdeki işletmeleri de olumlu yönde etkilemektedir.
Kaynak: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN, Prof. Dr. Şefik YAŞAR, Yrd. Doç. Dr. C.Hakan KAĞNICIOĞLU, Doç. Dr. Ferhan ODABAŞI, Yrd. Doç. Dr. Ayşen Gürcan NAMLU, Öğr. Grv. M. Emin MUTLU, Hüryaşa ASLAN, İsmail KAYMAK; Editör: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN; “Bilgisayar”, Bölüm: Bilişim Teknolojisi (Yazar Yrd. Doç. Dr. C. Hakan KAĞNICIOĞLU); T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1059, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 582, 1998.2010-03-17