Başlangıç » Nedir » Temel gerekler ile ulusal radyo frekansı düzenlemeleri arasındaki uyum ne şekilde sağlanıyor?

Temel gerekler ile ulusal radyo frekansı düzenlemeleri arasındaki uyum ne şekilde sağlanıyor?

Posted by: UBilişim 24 Mayıs 2010 Yorum Yaz

Temel gerekler ile ulusal radyo frekansı düzenlemeleri arasındaki uyum ne şekilde sağlanıyor? Bilişim
Temel gereklere uygun olan cihazlar pazara sunulabilmektedir. Ancak, telsiz cihazlarının kullanımı ulusal düzenlemelere de tabi olabilmektedir. R&TTE Direktifi spektrum kullanımını uyumlaştırmamaktadır. Direktifin 7.2 maddesi üye ülkelere, spektrumun verimli kullanımının sağlanması, enterferansın önlenmesi veya insan sağlığını etkileyen durumlar için telsiz cihazlarının hizmete sunulmasına ilişkin kısıtlamalar getirmesine imkân vermektedir. Direktifin 4.1 maddesi ise üye ülkelerin telsiz ara yüzleri ile ilgili düzenleme yapmalarını zorunlu kılmaktadır. AB Komisyonu, ulusal telsiz düzenlemelerinin komisyonun 676/2002/EC sayılı Radyo Spektrum Kararı’na göre uyumlaştırılmış olmasını bir gereklilik olarak tanımlama yetkisine de sahiptir.
AB Komisyonu, 2000/299/EC sayılı kararı bir cihazın spektrum kullanımına göre nasıl sınıflandırılacağına ilişkin esasları tanımlamaktadır. Söz konusu kararda iki tip cihaz tanımlanmıştır.
Sınıf 1, AB ülkelerinde serbest olarak piyasaya sürülebilen ve kullanıma alınabilen cihazlar.
Sınıf 2, Bazı AB ülkelerinin çeşitli kısıtlamalar uyguladığı ve üzerinde uyarı işaretinin bulunması zorunlu olan cihazlar.
 
R&TTE Direktifi ETSI standartlarının statüsünü değiştirmemektedir. Standartlar ulusal düzenleyici kuruluşlar tarafından değil Avrupa’nın ortak standardizasyon kuruluşu olan ETSI tarafından yürürlüğe alınmaktadır. Eski Direktif kapsamında bazı ETSI standartları Genel Teknik düzenlemeler adı altında uygulanması gereken zorunlu şartlar içermektedir. Yeni direktif ile söz konusu standartların uygulanmasına ilişkin zorunluluk kaldırılmıştır. Söz konusu standartların bazılarının yeni direktifte belirtilen temel gereklere yönelik şartlar içermeleri ve bu standartlara uygun cihazların yeni Direktife ve temel gereklere de uygun olabileceği söylenebilmekle beraber söz konusu standartların birçoğu gereğinden fazla şartlar içermektedir.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.2010-05-24