Başlangıç » Nedir » Temel Gereksinimin Karşılanmaması nasıl olur?

Temel Gereksinimin Karşılanmaması nasıl olur?

Posted by: İsmail Hakkı KAR 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Temel Gereksinimin Karşılanmaması nasıl olur? Kişisel Gelişim
Güdü, davranışa enerji ve yön veren, organizmayı etkileyerek bir amaç için harekete geçiren güçtür (Selçuk, 1999). William Glasser (1994)'in Kontrol Kuramına göre bütün davranışlarımız amaçlıdır ve temel gereksinimlerimizin tatmine yöneliktir. Bu temel gereksinimler, genetik yapımızdan kaynaklanmakta ve birey doğuştan dört temel gereksiniminin biri veya daha fazlasını kararlı bir şekilde tatmin etmeye yönelik davranışlar sergilemektedir. Bu temel gereksinimler; ait olma, güç, özgürlük ve eğlencedir (Öner,1999, Schrumpf, Crawford ve Bodine 1991).
Ait Olma: Sevme-sevilme, paylaşma ve başkalarıyla işbirliği yapılarak karşılanır.
Güç: Başarma, takdir edilme, yerine getirme ve saygı görme ile kazanılır.
Özgürlük: Birey ancak kendi adına seçimler yaparak özgürleşebilir.
Eğlence: Gülme, eğlenme, şakalaşma ve oyun oynamayı içerir (Öner,1999; Schrumpf, Crawford ve Bodine 1991).
Kaynak: Rezzan GÜNDOĞDU (MEB Öz. Eğ. Rehb. Dan. Hizm. Gen. Md. Uzmanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Çatışma ve Stres Yönetimi” Ders Notları, Ankara, 2009.


2010-07-12