Başlangıç » Nedir » Ticaret şirketlerde kişi ortaklıkları

Ticaret şirketlerde kişi ortaklıkları

Posted by: Faruk ŞENEL 26 Mart 2010 Yorum Yaz

Ticaret şirketlerde kişi ortaklıkları Hukuk
Kişi ortaklıklarında kişisel unsurlar ağır basar, diğer bir ifade ile ortakların kişilikleri önem taşır. Bunun sonucu olarak, aksi kararlaştırılmadığı takdirde her ortak şirketi idare ve temsil yetkisine sahiptir. Ayrıca bu tür ortaklıklarda şirket borçlarından dolayı ortaklar da sorumludur. Şirketin malvarlığından temin edilemeyen alacaklardan dolayı ortakların şahsi malvarlığına müracaat edilebilir. Ortaklar şirket borçlarından ikinci derecede ancak sınırsız olarak sorumludurlar. Kişi ortaklıklarının en tipik örneğini kolektif ortaklıklar oluşturur. Adi komandit şirket de bir kişi ortaklığıdır.
Kaynak: Prof. Dr. Veliye Yanlı, “Ticaret Hukuku Ders Notları”, İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası, Kurs Notları, 2009.2010-03-26